تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ژلاتو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۰۹.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.246886
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۳۲.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.221200
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۳۴.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.243103
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۰۵.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.237688
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۵۱۷.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.251314
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۶۴۹.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.268597
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۲۹.۵۹ ت
Jun 28, 2024
$0.268461
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۵۷۹.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.254299
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۹۶۹.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.285935
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۶۲۴.۳۶ ت
Jun 19, 2024
$0.297598
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۳۷۸.۱۰ ت
Jun 16, 2024
$0.296370
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۷۶۶.۵۸ ت
Jun 13, 2024
$0.301258
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۷۶۱.۷۸ ت
Jun 10, 2024
$0.334644
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۹۵۸.۴۷ ت
Jun 07, 2024
$0.390882
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۲۱۰.۹۲ ت
Jun 04, 2024
$0.393335
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۱۶۰.۲۵ ت
Jun 01, 2024
$0.393286
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۳۲۸.۸۱ ت
May 29, 2024
$0.416689
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۷۴۲.۵۸ ت
May 26, 2024
$0.362445
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۲۸۸.۴۲ ت
May 23, 2024
$0.387854
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۴۵۸.۷۸ ت
May 20, 2024
$0.277102
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۰۰۴.۳۰ ت
May 17, 2024
$0.273447
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۵۲۱.۴۱ ت
May 14, 2024
$0.262051
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۱۴۶.۷۲ ت
May 11, 2024
$0.263501
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۱۳۶.۲۷ ت
May 08, 2024
$0.278577
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۲۴۸.۸۳ ت
May 05, 2024
$0.298666
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۳۶۱.۲۰ ت
May 02, 2024
$0.329554
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۶۶۵.۵۲ ت
Apr 29, 2024
$0.372393
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۳۸۷.۴۲ ت
Apr 26, 2024
$0.382745
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۵۶۲.۳۳ ت
Apr 23, 2024
$0.360498
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۵۰۰.۳۴ ت
Apr 20, 2024
$0.338244
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۸۹۷.۰۲ ت
Apr 17, 2024
$0.344000
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۶۷۸.۸۶ ت
Apr 14, 2024
$0.340487
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۲,۵۸۲.۸۹ ت
Apr 11, 2024
$0.501340
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱,۹۱۹.۷۴ ت
Apr 08, 2024
$0.499616
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۶۵۰.۹۵ ت
Apr 05, 2024
$0.518952
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۴۷۶.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.530890
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۶,۰۶۴.۴۷ ت
Mar 30, 2024
$0.581492
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۹,۷۲۹.۹۹ ت
Mar 27, 2024
$0.645465
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۷,۰۰۳.۳۴ ت
Mar 24, 2024
$0.596693
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷,۹۳۰.۹۰ ت
Mar 21, 2024
$0.618764
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۷,۵۲۴.۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.621980
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۸,۶۳۷.۷۰ ت
Mar 15, 2024
$0.643243
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۰۸۵.۵۹ ت
Mar 12, 2024
$0.739219
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۳,۰۳۷.۳۵ ت
Mar 09, 2024
$0.720079
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۱,۷۴۵.۱۳ ت
Mar 06, 2024
$0.699963
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۰۰۳.۸۶ ت
Mar 03, 2024
$0.792926
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۸,۲۷۳.۱۸ ت
Feb 29, 2024
$0.826340
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۹,۹۴۷.۴۱ ت
Feb 26, 2024
$0.870960
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۲,۴۹۷.۱۰ ت
Feb 23, 2024
$0.915229
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۲,۹۱۱.۴۷ ت
Feb 20, 2024
$0.939529