تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت فیوژنیست از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۸۱,۸۱۲.۵۱ ت
Jul 23, 2024
$3.13
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۷۹,۹۴۰.۵۲ ت
Jul 22, 2024
$3.13
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱,۰۹۷.۱۴ ت
Jul 21, 2024
$3.15
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷,۸۶۱.۴۰ ت
Jul 20, 2024
$3.28
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳,۴۳۱.۴۹ ت
Jul 19, 2024
$3.17
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸,۹۲۲.۳۷ ت
Jul 18, 2024
$3.09
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۵۷۷.۲۴ ت
Jul 17, 2024
$3.11
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۰,۱۵۴.۷۷ ت
Jul 16, 2024
$3.10
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۷,۸۲۳.۳۹ ت
Jul 15, 2024
$2.86
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱,۲۰۹.۹۸ ت
Jul 14, 2024
$2.77
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲,۵۴۳.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$2.78
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳,۱۵۸.۳۵ ت
Jul 12, 2024
$2.77
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲,۸۰۶.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$2.77
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰,۹۴۸.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$2.72
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲,۰۸۸.۸۶ ت
Jul 09, 2024
$2.72
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵,۱۴۲.۸۰ ت
Jul 08, 2024
$2.59
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲,۰۱۹.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$2.67
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۰۲۲.۹۰ ت
Jul 06, 2024
$2.24
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱,۴۱۷.۹۵ ت
Jul 05, 2024
$2.60
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹,۴۶۴.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$3.06
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۵۳۲.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$3.33
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۷۳۲.۴۳ ت
Jul 02, 2024
$3.31
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱۰,۱۸۵.۹۶ ت
Jul 01, 2024
$3.39
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹۶,۴۲۱.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$3.17
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰,۱۱۹.۴۱ ت
Jun 29, 2024
$3.26
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸,۹۷۸.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$3.39
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۶,۹۴۲.۰۸ ت
Jun 27, 2024
$3.39
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲,۰۵۲.۵۸ ت
Jun 26, 2024
$3.51
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸,۷۲۰.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$3.40
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹۸,۱۸۰.۱۰ ت
Jun 24, 2024
$3.27
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲,۱۴۰.۵۳ ت
Jun 23, 2024
$3.41
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴,۵۵۴.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$3.44
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵,۸۵۶.۶۱ ت
Jun 21, 2024
$3.46
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۶,۰۲۲.۶۹ ت
Jun 20, 2024
$3.48
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۵,۲۳۲.۰۷ ت
Jun 19, 2024
$3.46
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۳,۰۴۱.۲۶ ت
Jun 18, 2024
$3.77
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۵,۶۹۶.۰۲ ت
Jun 17, 2024
$4.18
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۳,۵۲۱.۶۸ ت
Jun 16, 2024
$4.15
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹,۹۴۲.۸۸ ت
Jun 15, 2024
$4.22
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۱,۹۲۸.۹۵ ت
Jun 14, 2024
$4.42
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۵,۵۰۶.۴۸ ت
Jun 13, 2024
$4.67
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۵,۱۴۳.۵۸ ت
Jun 12, 2024
$4.48
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۱,۶۰۴.۳۹ ت
Jun 11, 2024
$4.74
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۵,۰۳۹.۳۰ ت
Jun 10, 2024
$4.99
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۴,۶۵۳.۱۹ ت
Jun 09, 2024
$4.98
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۵,۵۵۱.۱۷ ت
Jun 08, 2024
$5.33
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۰,۳۶۵.۲۵ ت
Jun 07, 2024
$6.30
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۵,۸۵۸.۴۲ ت
Jun 06, 2024
$6.06
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۳,۲۵۴.۳۲ ت
Jun 05, 2024
$6.05
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۳,۶۰۴.۹۷ ت
Jun 04, 2024
$6.50

افزودن تراکنش

Fusionist

ACE

  • ACE
  • IRT
  • USD