تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Folder Protocol از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۶۴.۱۷ ت
Jul 23, 2024
$0.007996
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶۲.۶۳ ت
Jul 19, 2024
$0.007996
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۷.۵۶ ت
Jul 15, 2024
$0.007996
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۹.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.007996
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۴.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.007996
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۳.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.007996
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۸۹.۸۸ ت
Jun 29, 2024
$0.007996
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸۹.۹۲ ت
Jun 25, 2024
$0.007996
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵.۲۹ ت
Jun 21, 2024
$0.007996
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۹.۳۰ ت
Jun 17, 2024
$0.007996
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۱.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.007996
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۲.۹۷ ت
Jun 09, 2024
$0.008004
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۷.۲۲ ت
Jun 05, 2024
$0.008004
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۱.۳۵ ت
Jun 01, 2024
$0.008004
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۲.۰۴ ت
May 28, 2024
$0.008004
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۵.۹۷ ت
May 24, 2024
$0.008004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۵.۴۰ ت
May 20, 2024
$0.008004
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۰.۲۱ ت
May 16, 2024
$0.008004
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۶.۷۹ ت
May 12, 2024
$0.008004
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۲.۳۵ ت
May 08, 2024
$0.008004
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۳.۸۷ ت
May 04, 2024
$0.008004
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۲.۶۴ ت
Apr 30, 2024
$0.008004
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۹.۹۹ ت
Apr 26, 2024
$0.008004
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۲.۴۶ ت
Apr 22, 2024
$0.008004
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۶.۹۲ ت
Apr 18, 2024
$0.008004
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۶.۶۳ ت
Apr 14, 2024
$0.008004
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۹.۷۴ ت
Apr 10, 2024
$0.008004
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۹.۳۷ ت
Apr 06, 2024
$0.008004
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۴.۷۱ ت
Apr 02, 2024
$0.008004
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۴.۶۳ ت
Mar 29, 2024
$0.008004
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۴.۱۱ ت
Mar 25, 2024
$0.008004
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۰.۶۵ ت
Mar 21, 2024
$0.008004
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۸.۴۹ ت
Mar 17, 2024
$0.008004
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۷.۸۹ ت
Mar 13, 2024
$0.008005
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۸.۴۸ ت
Mar 09, 2024
$0.008005
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۲.۲۶ ت
Mar 05, 2024
$0.007995
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۷۳.۳۱ ت
Mar 01, 2024
$0.007995
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۸.۵۰ ت
Feb 26, 2024
$0.007995
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۵.۸۶ ت
Feb 22, 2024
$0.008001
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۸.۱۱ ت
Feb 18, 2024
$0.008002
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۱.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.008002
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۸.۵۲ ت
Feb 10, 2024
$0.007992
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۲.۳۲ ت
Feb 06, 2024
$0.007992
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۶۵.۵۵ ت
Feb 02, 2024
$0.007992
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۵۴.۸۳ ت
Jan 29, 2024
$0.007992
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۴۳.۷۸ ت
Jan 25, 2024
$0.007992
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۰.۴۳ ت
Jan 21, 2024
$0.007999
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۲۷.۱۵ ت
Jan 17, 2024
$0.007999
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۱۹.۷۰ ت
Jan 13, 2024
$0.007999
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۱۲.۰۸ ت
Jan 09, 2024
$0.008009

افزودن تراکنش

Folder Protocol

FOL

  • FOL
  • IRT
  • USD