تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت فست‌توکن از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۳۴,۷۹۰.۱۰ ت
Jul 23, 2024
$2.32
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۸۹۸.۲۹ ت
Jul 21, 2024
$2.29
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۱۶۵.۷۰ ت
Jul 19, 2024
$2.31
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۵۵۷.۳۴ ت
Jul 17, 2024
$2.31
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵,۵۱۸.۵۵ ت
Jul 15, 2024
$2.31
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۱۲۰.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$2.34
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۴۸۰.۵۳ ت
Jul 11, 2024
$2.34
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۴۷۵.۱۱ ت
Jul 09, 2024
$2.30
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰,۹۷۹.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$2.32
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۱,۰۸۹.۲۰ ت
Jul 05, 2024
$2.27
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶,۳۸۸.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$2.21
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷,۰۲۷.۸۴ ت
Jul 01, 2024
$2.21
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵,۶۲۴.۸۴ ت
Jun 29, 2024
$2.21
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۴,۸۰۰.۸۶ ت
Jun 27, 2024
$2.21
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵,۶۵۶.۳۲ ت
Jun 25, 2024
$2.21
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۰۸۷.۴۴ ت
Jun 23, 2024
$2.21
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳۱,۴۵۵.۵۳ ت
Jun 21, 2024
$2.21
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۱,۱۱۰.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$2.21
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹,۸۶۶.۵۲ ت
Jun 17, 2024
$2.21
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰,۹۹۴.۰۹ ت
Jun 15, 2024
$2.21
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰,۵۸۳.۱۶ ت
Jun 13, 2024
$2.21
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۱,۳۶۶.۳۰ ت
Jun 11, 2024
$2.21
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰,۸۳۲.۶۱ ت
Jun 09, 2024
$2.21
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰,۰۶۹.۹۶ ت
Jun 07, 2024
$2.21
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹,۳۲۰.۰۵ ت
Jun 05, 2024
$2.21
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰,۹۳۳.۳۲ ت
Jun 03, 2024
$2.21
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰,۲۹۶.۳۱ ت
Jun 01, 2024
$2.21
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹,۴۳۷.۶۲ ت
May 30, 2024
$2.21
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۷,۰۵۴.۹۷ ت
May 28, 2024
$2.20
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۲,۹۱۹.۵۵ ت
May 26, 2024
$2.14
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸,۱۷۳.۰۸ ت
May 24, 2024
$2.02
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۳,۲۸۰.۸۰ ت
May 22, 2024
$1.98
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹,۱۹۶.۶۷ ت
May 20, 2024
$2.00
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵,۰۸۲.۱۵ ت
May 18, 2024
$1.97
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵,۵۹۳.۰۸ ت
May 16, 2024
$1.96
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵,۸۳۷.۷۵ ت
May 14, 2024
$1.95
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸,۵۰۸.۶۳ ت
May 12, 2024
$1.94
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹,۶۳۵.۶۱ ت
May 10, 2024
$1.95
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹,۸۰۰.۱۹ ت
May 08, 2024
$1.94
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹,۲۳۷.۰۹ ت
May 06, 2024
$1.96
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱,۳۲۸.۶۹ ت
May 04, 2024
$1.96
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱,۲۱۹.۰۶ ت
May 02, 2024
$1.96
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰,۴۳۹.۷۰ ت
Apr 30, 2024
$1.95
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹,۴۳۷.۵۶ ت
Apr 28, 2024
$1.94
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۹,۵۰۴.۵۹ ت
Apr 26, 2024
$1.87
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱,۹۸۰.۰۳ ت
Apr 24, 2024
$1.87
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱,۸۳۵.۰۸ ت
Apr 22, 2024
$1.86
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸,۳۲۹.۴۷ ت
Apr 20, 2024
$1.77
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۹,۵۶۷.۲۴ ت
Apr 18, 2024
$1.78
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۰,۲۹۰.۳۷ ت
Apr 16, 2024
$1.78

افزودن تراکنش

Fasttoken

FTN

  • FTN
  • IRT
  • USD