تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Fanadise از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000058
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000056
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000092
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000050
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000087
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000107
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000120
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000115
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000107
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶.۵۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000110
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jun 16, 2024
$0.000138
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000139
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸.۱۳ ت
Jun 10, 2024
$0.000137
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸.۵۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000144
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸.۳۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000140
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸.۵۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000145
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹.۲۵ ت
May 29, 2024
$0.000158
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹.۰۷ ت
May 26, 2024
$0.000158
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹.۲۶ ت
May 23, 2024
$0.000161
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۹۵ ت
May 20, 2024
$0.000167
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۰۷ ت
May 17, 2024
$0.000172
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۳۹ ت
May 14, 2024
$0.000141
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۴۷ ت
May 11, 2024
$0.000154
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
May 08, 2024
$0.000162
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۳۶ ت
May 05, 2024
$0.000136
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۰۷ ت
May 02, 2024
$0.000114
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۵۱ ت
Apr 29, 2024
$0.000139
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000124
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۸۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000135
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۶۱ ت
Apr 20, 2024
$0.000114
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶.۴۵ ت
Apr 17, 2024
$0.000096
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶.۷۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000097
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷.۱۹ ت
Apr 11, 2024
$0.000110
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹.۴۴ ت
Apr 08, 2024
$0.000147
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶.۰۷ ت
Apr 05, 2024
$0.000093
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶.۳۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000100
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷.۶۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000124
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹.۹۳ ت
Mar 27, 2024
$0.000161
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۰۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000242
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵.۳۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000087
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶.۰۴ ت
Mar 18, 2024
$0.000100
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵.۳۹ ت
Mar 15, 2024
$0.000089
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵.۹۲ ت
Mar 12, 2024
$0.000099
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵.۲۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000087
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵.۲۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000088
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵.۳۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000090
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵.۰۷ ت
Feb 29, 2024
$0.000086
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴.۹۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000085
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴.۹۱ ت
Feb 23, 2024
$0.000085
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴.۷۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000084