تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Evernode از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۰۹.۸۷ ت
Jul 21, 2024
$0.146197
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۶۹.۱۴ ت
Jul 21, 2024
$0.147647
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۴۳.۵۵ ت
Jul 20, 2024
$0.147163
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۲۳.۷۷ ت
Jul 20, 2024
$0.145577
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۱۶.۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.147131
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۷۱.۹۳ ت
Jul 19, 2024
$0.146440
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۶۲.۲۰ ت
Jul 18, 2024
$0.149885
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۴۶.۲۴ ت
Jul 18, 2024
$0.154584
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۷۱.۳۴ ت
Jul 17, 2024
$0.148164
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۹۶.۹۵ ت
Jul 17, 2024
$0.151598
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۷۷.۲۲ ت
Jul 16, 2024
$0.153000
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۸۰.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$0.151500
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۴۹.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$0.148350
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۶۷.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.149877
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۴۵.۹۲ ت
Jul 14, 2024
$0.156621
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۶۹.۰۱ ت
Jul 14, 2024
$0.159527
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۱۴.۶۷ ت
Jul 13, 2024
$0.155169
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۲۹.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.149312
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۰۰.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$0.153016
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۶۳.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$0.152455
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۶۱.۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.193816
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۸۰.۰۲ ت
Jul 11, 2024
$0.176753
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۹۷.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.167495
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۷۲.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.147077
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۸۲.۴۵ ت
Jul 09, 2024
$0.148238
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۹۶.۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.152683
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۷۷.۹۲ ت
Jul 08, 2024
$0.150336
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۴۳.۸۶ ت
Jul 08, 2024
$0.144476
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۰۸.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$0.151565
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۹۴.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.151712
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۳۳.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.157084
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۹۱.۰۱ ت
Jul 06, 2024
$0.154019
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۷۳.۸۰ ت
Jul 05, 2024
$0.148115
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۱۱.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.163364
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۹۲.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$0.168298
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۲۷.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.173734
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۹۸.۳۳ ت
Jul 03, 2024
$0.168706
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۴۶.۷۹ ت
Jul 03, 2024
$0.167820
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۱۱.۹۶ ت
Jul 02, 2024
$0.173090
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۷.۲۲ ت
Jul 02, 2024
$0.173836
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۵۷.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.173676
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۴۹.۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.165347
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۲۱.۰۲ ت
Jun 30, 2024
$0.169017
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۷.۴۸ ت
Jun 30, 2024
$0.171770
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۳۲.۲۸ ت
Jun 29, 2024
$0.173050
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۶۰.۷۵ ت
Jun 29, 2024
$0.175655
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۴۱.۰۷ ت
Jun 28, 2024
$0.189224
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۹۶.۷۶ ت
Jun 28, 2024
$0.181849
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۱۳.۴۷ ت
Jun 27, 2024
$0.180453
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۳۵.۴۸ ت
Jun 27, 2024
$0.190996

افزودن تراکنش

Evernode

EVR

  • EVR
  • IRT
  • USD