تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Euler از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰,۲۱۴.۲۸ ت
Jul 13, 2024
$4.27
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۲,۳۰۶.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$4.46
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۱,۹۷۲.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$3.89
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۵,۵۸۹.۹۰ ت
Jul 07, 2024
$4.05
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷۶,۶۸۰.۴۰ ت
Jul 05, 2024
$4.47
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰۱,۱۶۳.۴۵ ت
Jul 03, 2024
$4.88
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶۱,۷۰۶.۲۰ ت
Jul 01, 2024
$4.22
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۸,۹۷۲.۶۸ ت
Jun 29, 2024
$4.39
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶۵,۸۷۷.۸۰ ت
Jun 27, 2024
$4.36
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۰,۷۵۶.۳۶ ت
Jun 25, 2024
$3.60
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۱,۵۹۳.۹۵ ت
Jun 23, 2024
$3.90
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۱۰,۹۱۶.۷۷ ت
Jun 21, 2024
$3.54
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۲,۴۶۶.۵۱ ت
Jun 19, 2024
$3.92
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۸,۱۱۶.۹۴ ت
Jun 17, 2024
$4.73
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۴,۹۲۸.۱۴ ت
Jun 15, 2024
$4.13
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۳,۴۵۴.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$4.29
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۳,۹۱۸.۱۰ ت
Jun 11, 2024
$4.11
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۴,۴۴۱.۷۱ ت
Jun 09, 2024
$4.47
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰,۵۲۱.۷۵ ت
Jun 07, 2024
$4.60
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۶,۰۲۶.۰۵ ت
Jun 05, 2024
$4.55
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۱,۳۰۴.۵۹ ت
Jun 03, 2024
$4.58
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۸,۱۸۷.۶۲ ت
Jun 01, 2024
$4.72
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۸,۲۶۸.۶۲ ت
May 30, 2024
$4.24
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۰,۶۱۲.۱۶ ت
May 28, 2024
$4.51
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰,۶۴۰.۴۸ ت
May 26, 2024
$4.72
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۶,۲۰۴.۹۳ ت
May 24, 2024
$5.43
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۲۰,۷۲۹.۷۱ ت
May 22, 2024
$5.62
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۰,۱۵۳.۹۰ ت
May 20, 2024
$5.55
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۳,۱۰۰.۲۷ ت
May 18, 2024
$5.72
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۱,۶۲۶.۶۳ ت
May 16, 2024
$5.81
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۹,۴۱۵.۵۶ ت
May 14, 2024
$5.39
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۳,۲۹۲.۸۹ ت
May 12, 2024
$5.31
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۴,۴۲۳.۲۷ ت
May 10, 2024
$5.79
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۵,۴۹۹.۵۳ ت
May 08, 2024
$6.10
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۲,۱۵۷.۹۳ ت
May 06, 2024
$5.79
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۹,۱۷۹.۳۸ ت
May 04, 2024
$5.65
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۵,۹۸۶.۰۰ ت
May 02, 2024
$5.43
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۹,۳۲۸.۶۶ ت
Apr 30, 2024
$5.83
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۶,۶۹۴.۸۴ ت
Apr 28, 2024
$5.96
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۱,۶۴۶.۰۸ ت
Apr 26, 2024
$5.51
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۷,۸۵۰.۶۸ ت
Apr 24, 2024
$4.74
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۹,۳۱۳.۲۶ ت
Apr 22, 2024
$4.58
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۱,۸۹۰.۹۸ ت
Apr 20, 2024
$4.68
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۹,۴۸۸.۳۵ ت
Apr 18, 2024
$4.46
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۵,۲۱۱.۳۱ ت
Apr 16, 2024
$4.81
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۹,۸۴۴.۸۰ ت
Apr 14, 2024
$4.88
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۳,۳۱۷.۴۵ ت
Apr 12, 2024
$5.55
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۱,۰۶۶.۱۳ ت
Apr 10, 2024
$5.71
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۴,۳۲۴.۹۷ ت
Apr 08, 2024
$5.54
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۱,۸۷۲.۸۷ ت
Apr 06, 2024
$5.26