تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EscoinToken از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۸۱۶.۶۷ ت
Jul 19, 2024
$0.895668
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۹۵۲.۰۹ ت
Jul 16, 2024
$0.913628
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۹۸۰.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.906185
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۲۹۳.۲۶ ت
Jul 10, 2024
$0.903827
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۹۲۴.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.906268
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۴۴۸.۶۹ ت
Jul 04, 2024
$0.962794
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۵۱۱.۶۴ ت
Jul 01, 2024
$1.04
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۷۶.۴۹ ت
Jun 28, 2024
$1.06
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۳۴۳.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$1.05
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۴۸۴.۸۲ ت
Jun 22, 2024
$1.10
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۷,۰۱۰.۴۰ ت
Jun 19, 2024
$1.13
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۹,۱۱۲.۹۷ ت
Jun 16, 2024
$1.17
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۲,۳۶۵.۵۳ ت
Jun 13, 2024
$1.22
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۶,۲۲۵.۹۳ ت
Jun 10, 2024
$1.29
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۷,۴۸۱.۶۷ ت
Jun 07, 2024
$1.31
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۷,۵۲۵.۹۵ ت
Jun 04, 2024
$1.31
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۷,۵۴۰.۱۲ ت
Jun 01, 2024
$1.31
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۷,۳۰۵.۶۷ ت
May 29, 2024
$1.32
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۶۷۶.۰۰ ت
May 26, 2024
$1.32
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷۵,۴۲۰.۱۶ ت
May 23, 2024
$1.31
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶,۸۷۸.۲۹ ت
May 20, 2024
$1.29
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶,۲۹۶.۱۷ ت
May 17, 2024
$1.30
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴,۹۶۲.۹۳ ت
May 14, 2024
$1.26
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶,۹۱۱.۸۶ ت
May 11, 2024
$1.25
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۵۳۳.۶۶ ت
May 08, 2024
$1.16
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱,۵۳۹.۶۴ ت
May 05, 2024
$1.17
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۳۳۱.۵۲ ت
May 02, 2024
$1.18
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰,۶۹۲.۴۴ ت
Apr 29, 2024
$1.16
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۱۹۲.۷۸ ت
Apr 26, 2024
$1.18
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹,۰۶۹.۳۹ ت
Apr 23, 2024
$1.20
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۷۳۵.۷۸ ت
Apr 20, 2024
$1.10
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۴,۹۵۵.۸۵ ت
Apr 17, 2024
$1.12
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۷,۱۳۸.۰۱ ت
Apr 14, 2024
$1.10
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۷۷,۳۳۲.۶۰ ت
Apr 11, 2024
$1.18
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۶,۲۵۸.۲۹ ت
Apr 08, 2024
$1.19
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۷,۲۵۹.۵۸ ت
Apr 05, 2024
$1.03
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۵,۱۲۶.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$1.03
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۵۶۹.۱۲ ت
Mar 30, 2024
$1.04
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۰,۷۹۲.۵۸ ت
Mar 27, 2024
$0.987654
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۹,۵۶۹.۵۱ ت
Mar 24, 2024
$0.960581
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۰,۴۳۸.۹۰ ت
Mar 21, 2024
$0.822807
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۸,۵۳۳.۷۴ ت
Mar 18, 2024
$0.804471
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۷۹۸.۱۴ ت
Mar 15, 2024
$0.795747
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۲۳۰.۷۴ ت
Mar 12, 2024
$0.791957
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۲۸۹.۰۷ ت
Mar 09, 2024
$0.791217
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۶۰۵.۹۹ ت
Mar 06, 2024
$0.798235
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۷۸۸.۹۲ ت
Mar 03, 2024
$0.789300
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۴,۵۷۵.۹۶ ت
Feb 29, 2024
$0.763051
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۳,۷۴۷.۰۲ ت
Feb 26, 2024
$0.762841
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۳,۱۲۷.۳۵ ت
Feb 23, 2024
$0.751878