تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Equilibrium از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
Jul 25, 2024
$0.000025
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jul 23, 2024
$0.000025
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000025
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000025
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000025
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000025
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000024
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000023
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000028
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000028
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000030
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000030
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000028
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jun 27, 2024
$0.000028
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000020
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۹ ت
Jun 23, 2024
$0.000021
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000023
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000024
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۵ ت
Jun 17, 2024
$0.000028
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۶ ت
Jun 15, 2024
$0.000028
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000028
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۱ ت
Jun 11, 2024
$0.000035
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000035
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000035
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
Jun 05, 2024
$0.000030
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jun 03, 2024
$0.000029
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000027
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۸ ت
May 30, 2024
$0.000027
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
May 28, 2024
$0.000024
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
May 26, 2024
$0.000025
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
May 24, 2024
$0.000024
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
May 22, 2024
$0.000025
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
May 20, 2024
$0.000028
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
May 18, 2024
$0.000026
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
May 16, 2024
$0.000030
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
May 14, 2024
$0.000033
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۲ ت
May 12, 2024
$0.000033
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۴۳ ت
May 10, 2024
$0.000039
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۵۶ ت
May 08, 2024
$0.000041
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۴۹ ت
May 06, 2024
$0.000040
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
May 04, 2024
$0.000038
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
May 02, 2024
$0.000037
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۴۱ ت
Apr 30, 2024
$0.000039
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Apr 28, 2024
$0.000035
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000036
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۸۷ ت
Apr 24, 2024
$0.000044
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۱۲ ت
Apr 22, 2024
$0.000047
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۷۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000041
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳.۳۱ ت
Apr 18, 2024
$0.000049

افزودن تراکنش

Equilibrium

EQ

  • EQ
  • IRT
  • USD