تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت EQIFI از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰۵.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$0.005283
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰۱.۷۹ ت
Jul 16, 2024
$0.005207
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱۱.۳۰ ت
Jul 13, 2024
$0.005324
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲۲.۰۲ ت
Jul 10, 2024
$0.005461
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳۸.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.005590
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵۴.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.005741
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۸.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.006108
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸.۴۰ ت
Jun 28, 2024
$0.006308
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۳.۸۸ ت
Jun 25, 2024
$0.006265
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸۵.۶۹ ت
Jun 22, 2024
$0.006498
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۲.۸۱ ت
Jun 19, 2024
$0.006632
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۹۴.۵۷ ت
Jun 16, 2024
$0.006729
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۴.۴۳ ت
Jun 13, 2024
$0.006857
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۰.۱۹ ت
Jun 10, 2024
$0.007115
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۷.۴۰ ت
Jun 07, 2024
$0.006595
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۹.۶۸ ت
Jun 04, 2024
$0.006264
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۸.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.006420
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۳.۳۸ ت
May 29, 2024
$0.006908
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۹.۱۲ ت
May 26, 2024
$0.006799
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۲.۰۷ ت
May 23, 2024
$0.007170
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۰.۴۳ ت
May 20, 2024
$0.006910
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۲.۱۰ ت
May 17, 2024
$0.007382
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۲.۲۶ ت
May 14, 2024
$0.006453
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۵.۸۳ ت
May 11, 2024
$0.006296
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۹.۹۴ ت
May 08, 2024
$0.006989
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۸.۸۸ ت
May 05, 2024
$0.007182
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۲.۸۶ ت
May 02, 2024
$0.007329
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۷.۳۲ ت
Apr 29, 2024
$0.008006
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۲.۶۰ ت
Apr 26, 2024
$0.008045
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۲.۳۳ ت
Apr 23, 2024
$0.007532
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۲.۴۷ ت
Apr 20, 2024
$0.007703
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۸.۹۹ ت
Apr 17, 2024
$0.008398
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۷.۱۹ ت
Apr 14, 2024
$0.008012
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۹.۸۱ ت
Apr 11, 2024
$0.008767
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۹.۲۱ ت
Apr 08, 2024
$0.008909
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۱۶.۳۲ ت
Apr 05, 2024
$0.009504
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۵.۷۵ ت
Apr 02, 2024
$0.011033
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۸۰.۹۷ ت
Mar 30, 2024
$0.010979
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۴۰.۰۵ ت
Mar 27, 2024
$0.010398
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۷۹.۲۲ ت
Mar 24, 2024
$0.010952
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۴۳.۴۲ ت
Mar 21, 2024
$0.012127
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۹.۶۲ ت
Mar 18, 2024
$0.013419
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹۱۱.۹۱ ت
Mar 15, 2024
$0.015181
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۳۲.۷۱ ت
Mar 12, 2024
$0.017316
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۸.۲۵ ت
Mar 09, 2024
$0.014694
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۳.۸۰ ت
Mar 06, 2024
$0.012639
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۳.۴۰ ت
Mar 03, 2024
$0.012540
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۸.۳۶ ت
Feb 29, 2024
$0.012981
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۲.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$0.012248
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۵.۰۸ ت
Feb 23, 2024
$0.013164