تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Equilibrium Games از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۴۳.۵۳ ت
Jul 19, 2024
$0.014580
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۳۴.۱۳ ت
Jul 16, 2024
$0.016117
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹۲۱.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.015762
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۹۵.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.015186
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۰۲.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.014885
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۵.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.017095
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۰.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.018723
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۲۲.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$0.018228
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۸.۹۲ ت
Jun 25, 2024
$0.018263
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۷.۵۴ ت
Jun 22, 2024
$0.019672
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۰۰.۵۷ ت
Jun 19, 2024
$0.020272
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۷۴.۳۸ ت
Jun 16, 2024
$0.021733
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۱۵.۰۴ ت
Jun 13, 2024
$0.023994
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۵۵.۷۳ ت
Jun 10, 2024
$0.026344
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۲۶.۸۸ ت
Jun 07, 2024
$0.031103
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۴۳.۴۹ ت
Jun 04, 2024
$0.031240
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۷۳.۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.031817
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۸.۵۴ ت
May 29, 2024
$0.032688
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۳۶.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.028591
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۴۸.۵۶ ت
May 23, 2024
$0.035648
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۴۹.۲۹ ت
May 20, 2024
$0.036185
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۹.۶۶ ت
May 17, 2024
$0.039120
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۸۶.۵۳ ت
May 14, 2024
$0.041980
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۰۹.۹۹ ت
May 11, 2024
$0.039329
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۳.۴۴ ت
May 08, 2024
$0.037121
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۲۲.۲۶ ت
May 05, 2024
$0.029823
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۲۲.۴۹ ت
May 02, 2024
$0.029497
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۹۸.۵۶ ت
Apr 29, 2024
$0.031193
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۲۶.۶۱ ت
Apr 26, 2024
$0.034945
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۶۶.۲۳ ت
Apr 23, 2024
$0.034672
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۱.۶۰ ت
Apr 20, 2024
$0.034298
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۴۱.۵۴ ت
Apr 17, 2024
$0.032174
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۵۵.۰۰ ت
Apr 14, 2024
$0.033863
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۴۱.۸۶ ت
Apr 11, 2024
$0.039110
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۰۱.۷۷ ت
Apr 08, 2024
$0.039158
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۵۹.۱۵ ت
Apr 05, 2024
$0.039466
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۷۱.۳۰ ت
Apr 02, 2024
$0.042362
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۸۱.۴۴ ت
Mar 30, 2024
$0.043234
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۳۱.۰۳ ت
Mar 27, 2024
$0.044369
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۲۰.۶۰ ت
Mar 24, 2024
$0.043870
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۰۲.۲۱ ت
Mar 21, 2024
$0.044081
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۸۱۸.۴۳ ت
Mar 18, 2024
$0.046716
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۹۳.۲۷ ت
Mar 15, 2024
$0.051497
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۱۰.۸۲ ت
Mar 12, 2024
$0.052161
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۴۸.۹۸ ت
Mar 09, 2024
$0.049340
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۴۲.۲۸ ت
Mar 06, 2024
$0.042627
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۷۹.۱۹ ت
Mar 03, 2024
$0.053630
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۱۵.۰۳ ت
Feb 29, 2024
$0.039628
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۵۶.۷۹ ت
Feb 26, 2024
$0.039352
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۶۲.۱۵ ت
Feb 23, 2024
$0.037694