تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ellipsis از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000124
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000128
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000120
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000115
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000119
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000134
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000143
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000149
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000121
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000128
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000125
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸.۶۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000147
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹.۰۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000153
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۱۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000172
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۱۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000189
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۸۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000183
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۵۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000195
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۶۰ ت
May 29, 2024
$0.000198
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۰۸ ت
May 26, 2024
$0.000193
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۹۵ ت
May 23, 2024
$0.000190
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۶۴ ت
May 20, 2024
$0.000179
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۰۰ ت
May 17, 2024
$0.000170
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۹۱ ت
May 14, 2024
$0.000167
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۰۵ ت
May 11, 2024
$0.000180
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۴۸ ت
May 08, 2024
$0.000186
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۷۴ ت
May 05, 2024
$0.000192
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۹۱ ت
May 02, 2024
$0.000176
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۸۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000194
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۰۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000205
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۱۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000216
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۳۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000200
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۱۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000197
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۷۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000183
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۷۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000272
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۸۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000264
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۰۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000262
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۷۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000377
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۷۱ ت
Mar 30, 2024
$0.000398
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳.۵۳ ت
Mar 27, 2024
$0.000382
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۴۹ ت
Mar 24, 2024
$0.000346
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۳۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000348
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۴۰ ت
Mar 18, 2024
$0.000371
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۳۱ ت
Mar 15, 2024
$0.000404
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۸۲ ت
Mar 12, 2024
$0.000416
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۱۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000421
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۳۱ ت
Mar 06, 2024
$0.000374
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۸۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000385
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۷.۹۶ ت
Feb 29, 2024
$0.000307
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۸۰ ت
Feb 26, 2024
$0.000275
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۴۸ ت
Feb 23, 2024
$0.000339

افزودن تراکنش

Ellipsis

EPX

  • EPX
  • IRT
  • USD