تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت اکیلان پرایم از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۹۰,۰۸۴.۱۱ ت
Jul 19, 2024
$8.47
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۴۴,۲۰۰.۷۱ ت
Jul 17, 2024
$9.37
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰۳,۴۰۸.۸۲ ت
Jul 15, 2024
$8.60
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸۶,۹۹۹.۷۹ ت
Jul 13, 2024
$8.32
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸۱,۴۸۸.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$8.19
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳,۷۷۹.۱۵ ت
Jul 09, 2024
$7.28
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۰,۹۳۱.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$7.77
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۶,۲۰۱.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$7.53
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴۸,۷۹۰.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$8.90
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۵۳,۰۵۲.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$8.92
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۰۹,۱۲۴.۱۷ ت
Jun 29, 2024
$8.31
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۲۶,۶۳۹.۱۴ ت
Jun 27, 2024
$8.64
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۷۱,۴۰۷.۴۰ ت
Jun 25, 2024
$9.32
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱۷,۳۱۸.۵۲ ت
Jun 23, 2024
$10.42
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳۱,۵۳۰.۵۵ ت
Jun 21, 2024
$10.62
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۴,۸۶۴.۲۷ ت
Jun 19, 2024
$9.36
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۳,۴۴۹.۱۴ ت
Jun 17, 2024
$9.94
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۲,۳۶۳.۹۷ ت
Jun 15, 2024
$10.34
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۸,۶۶۲.۰۸ ت
Jun 13, 2024
$12.86
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۲,۹۲۹.۶۳ ت
Jun 11, 2024
$14.71
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۶۴,۴۲۵.۳۴ ت
Jun 09, 2024
$14.62
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۸,۰۱۵.۸۴ ت
Jun 07, 2024
$16.82
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۷۶,۴۲۱.۰۶ ت
Jun 05, 2024
$16.72
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۵۱,۴۲۸.۸۱ ت
Jun 03, 2024
$16.08
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۱۹,۴۵۸.۹۰ ت
Jun 01, 2024
$17.31
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۱۷,۷۴۵.۲۸ ت
May 30, 2024
$17.38
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۹,۴۰۰.۷۹ ت
May 28, 2024
$19.56
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۴,۱۸۰.۳۹ ت
May 26, 2024
$17.89
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۴,۱۰۸.۶۸ ت
May 24, 2024
$17.07
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۳۲,۹۶۰.۴۰ ت
May 22, 2024
$19.86
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۹,۰۸۲.۰۵ ت
May 20, 2024
$17.32
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۸,۳۱۳.۸۹ ت
May 18, 2024
$17.14
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶۰,۵۹۸.۴۹ ت
May 16, 2024
$16.35
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۱,۰۵۰.۹۵ ت
May 14, 2024
$14.53
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۰,۵۲۶.۵۴ ت
May 12, 2024
$15.13
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۵۲,۰۶۴.۹۴ ت
May 10, 2024
$17.19
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۶۴,۹۷۸.۳۲ ت
May 08, 2024
$17.31
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۴,۸۵۴.۰۵ ت
May 06, 2024
$18.65
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۵۶,۲۰۲.۱۱ ت
May 04, 2024
$18.73
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۳,۲۰۲.۵۶ ت
May 02, 2024
$14.94
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۶۸,۷۷۹.۸۰ ت
Apr 30, 2024
$17.36
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۰۳,۴۳۲.۳۳ ت
Apr 28, 2024
$17.93
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۶۱,۲۹۰.۰۳ ت
Apr 26, 2024
$18.22
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۴,۶۴۸.۰۲ ت
Apr 24, 2024
$18.87
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۵۰,۸۹۶.۶۷ ت
Apr 22, 2024
$19.16
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۹۵,۹۹۲.۴۶ ت
Apr 20, 2024
$19.48
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۶۹,۲۲۸.۲۰ ت
Apr 18, 2024
$17.42
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۸۶,۳۲۷.۵۲ ت
Apr 16, 2024
$20.52
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۳۲,۰۲۵.۴۸ ت
Apr 14, 2024
$19.15
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۱۹,۱۵۷.۳۳ ت
Apr 12, 2024
$21.71