تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Earn Network از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۸۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000732
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000719
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۳۹ ت
Jul 18, 2024
$0.000715
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۵۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000698
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۲۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000693
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۰۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000684
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۱۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000724
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000704
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۳۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000720
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000686
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000657
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000654
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000649
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000654
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000644
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۷۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000706
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000695
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000759
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000793
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۲۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000778
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۲۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000780
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۹۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000750
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000762
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۶۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000715
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۵ ت
Jun 26, 2024
$0.000743
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000758
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۰۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000844
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۲۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000915
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۳۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000898
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۲۹ ت
Jun 21, 2024
$0.001048
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۶۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000739
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۰۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000693
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۲.۳۲ ت
Jun 18, 2024
$0.000716
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۵۹ ت
Jun 17, 2024
$0.000742
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۸۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000748
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۹.۹۱ ت
Jun 15, 2024
$0.000843
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۰۱ ت
Jun 14, 2024
$0.000878
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۸۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000896
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۰۹ ت
Jun 12, 2024
$0.000864
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۲۲ ت
Jun 11, 2024
$0.000863
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۲۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000868
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۳۶ ت
Jun 09, 2024
$0.000852
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۶۱ ت
Jun 08, 2024
$0.000890
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۰.۳۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000857
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۱.۷۲ ت
Jun 06, 2024
$0.000881
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۶۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000919
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۸۹ ت
Jun 04, 2024
$0.000947
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۸۸ ت
Jun 03, 2024
$0.000944
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۰۳ ت
Jun 02, 2024
$0.000962
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸.۱۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000987