تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DRC Mobility از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۱۱۵۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000034
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000107
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷.۷۳ ت
Jun 17, 2024
$0.000131
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۳۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000141
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۶۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000282
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۴۰ ت
Jun 05, 2024
$0.000298
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۵۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000281
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۶۶ ت
May 28, 2024
$0.000323
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۶۹ ت
May 24, 2024
$0.000304
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۹۰ ت
May 20, 2024
$0.000335
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۴۶ ت
May 16, 2024
$0.000365
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۱۷ ت
May 12, 2024
$0.000364
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴.۰۲ ت
May 08, 2024
$0.000390
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۱۶ ت
May 04, 2024
$0.000375
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۸۸ ت
Apr 30, 2024
$0.000306
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000327
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳.۳۳ ت
Apr 22, 2024
$0.000357
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۰۹ ت
Apr 18, 2024
$0.000299
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000432
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۲۸ ت
Apr 10, 2024
$0.000574
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۷۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000597
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۸۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000663
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۱۷ ت
Mar 29, 2024
$0.000666
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۲.۶۱ ت
Mar 25, 2024
$0.000690
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۳.۵۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000710
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۹.۶۷ ت
Mar 17, 2024
$0.000663
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۵.۹۰ ت
Mar 13, 2024
$0.000768
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۷۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000731
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۶.۱۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000765
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۰.۲۰ ت
Mar 01, 2024
$0.000679
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۹۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000610
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۵.۰۹ ت
Feb 22, 2024
$0.000616
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۷.۳۹ ت
Feb 18, 2024
$0.000667
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۶.۰۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000654
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۱.۶۹ ت
Feb 10, 2024
$0.000760
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۷۸ ت
Feb 06, 2024
$0.000520
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۱.۰۹ ت
Feb 02, 2024
$0.000533
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۰.۴۶ ت
Jan 29, 2024
$0.000711
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۰.۴۵ ت
Jan 25, 2024
$0.000728
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۱.۰۸ ت
Jan 21, 2024
$0.000763
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۰.۳۲ ت
Jan 17, 2024
$0.000755
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۵.۳۳ ت
Jan 13, 2024
$0.000864
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۶.۹۴ ت
Jan 09, 2024
$0.000718
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۷.۱۴ ت
Jan 05, 2024
$0.000720
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۶.۲۰ ت
Jan 01, 2024
$0.000902
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۵.۶۴ ت
Dec 28, 2023
$0.000902
۰۳ دی ۱۴۰۲
۴۶.۹۱ ت
Dec 24, 2023
$0.000935
۲۹ آذر ۱۴۰۲
۵۱.۹۴ ت
Dec 20, 2023
$0.001026
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۵۲.۶۹ ت
Dec 16, 2023
$0.001037