تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Dotmoovs از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.003062
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۶.۰۰ ت
Jul 16, 2024
$0.003036
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۹.۲۴ ت
Jul 13, 2024
$0.002894
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$0.002652
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$0.002400
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.002640
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.002934
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳.۱۰ ت
Jun 28, 2024
$0.002811
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱۷.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.003551
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱۸.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.003684
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۵.۵۱ ت
Jun 19, 2024
$0.003639
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۹۶ ت
Jun 16, 2024
$0.003768
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۱.۷۸ ت
Jun 13, 2024
$0.004269
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۹.۶۲ ت
Jun 10, 2024
$0.005073
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۸۸ ت
Jun 07, 2024
$0.004254
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۷.۷۸ ت
Jun 04, 2024
$0.004029
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۳.۳۲ ت
Jun 01, 2024
$0.004811
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۱.۳۳ ت
May 29, 2024
$0.005161
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۵.۱۷ ت
May 26, 2024
$0.005332
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۲.۰۰ ت
May 23, 2024
$0.005081
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۲.۴۲ ت
May 20, 2024
$0.005428
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۴.۰۸ ت
May 17, 2024
$0.005537
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۲.۴۹ ت
May 14, 2024
$0.006288
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۲.۵۳ ت
May 11, 2024
$0.006405
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۵.۶۹ ت
May 08, 2024
$0.005944
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۶.۸۲ ت
May 05, 2024
$0.006003
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۷.۳۶ ت
May 02, 2024
$0.006917
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۴.۶۳ ت
Apr 29, 2024
$0.007633
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۰.۴۹ ت
Apr 26, 2024
$0.009581
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۷.۹۹ ت
Apr 23, 2024
$0.008078
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۸.۱۱ ت
Apr 20, 2024
$0.005383
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۶.۵۳ ت
Apr 17, 2024
$0.005356
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۱.۳۹ ت
Apr 14, 2024
$0.005915
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۰.۷۳ ت
Apr 11, 2024
$0.008473
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۳.۹۰ ت
Apr 08, 2024
$0.007887
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۴.۷۲ ت
Apr 05, 2024
$0.007783
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۴.۳۹ ت
Apr 02, 2024
$0.007998
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۵.۹۶ ت
Mar 30, 2024
$0.011705
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۱.۹۹ ت
Mar 27, 2024
$0.007180
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۳.۳۰ ت
Mar 24, 2024
$0.006342
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۳.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.006911
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۵.۳۸ ت
Mar 18, 2024
$0.007548
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۷.۱۴ ت
Mar 15, 2024
$0.007610
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۴.۰۳ ت
Mar 12, 2024
$0.008451
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۴۲.۰۳ ت
Mar 09, 2024
$0.007395
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۱.۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.005734
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۳.۲۴ ت
Mar 03, 2024
$0.005790
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۸.۷۹ ت
Feb 29, 2024
$0.005970
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۴.۴۱ ت
Feb 26, 2024
$0.006877
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۹.۳۶ ت
Feb 23, 2024
$0.005567