تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Dogihub (DRC-20) از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

8.14%
$0.015002
۸۷۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۸۴ تومان
معاملات روزانه $140,632
ارزش بازار $315,045
عرضه کل 21,000,000 $HUB
ارزش بازار رقیق شده $315,045
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۹۳.۰۲ ت
Jul 13, 2024
$0.015274
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۳۴.۲۲ ت
Jul 12, 2024
$0.014182
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۴۸.۸۲ ت
Jul 12, 2024
$0.016137
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴۴.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.016115
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵۴.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.014544
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۳۱.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.014076
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۴۰.۳۵ ت
Jul 10, 2024
$0.014252
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۱۵.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.015444
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵۴.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.014347
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۷۹.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.016397
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱۷.۱۸ ت
Jul 08, 2024
$0.011987
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۲۰.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.011986
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۹۳.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.016400
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۹۵.۳۳ ت
Jul 06, 2024
$0.016400
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۷۸.۶۲ ت
Jul 06, 2024
$0.016399
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴۲.۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.011988
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴۱.۹۱ ت
Jul 05, 2024
$0.011987
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۴۰.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.011991
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۹.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.017971
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۴۰ ت
Jul 03, 2024
$0.017967
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.017961
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۹۴.۴۶ ت
Jul 02, 2024
$0.007989
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۴۳.۳۱ ت
Jul 02, 2024
$0.011978
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۱۱.۴۹ ت
Jul 01, 2024
$0.017944
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۷.۷۱ ت
Jul 01, 2024
$0.019967
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۹.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.027949
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹۳۰.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.015055
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹۷.۴۷ ت
Jun 29, 2024
$0.016234
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۹۵.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.016243
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.016256
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۸.۲۱ ت
Jun 28, 2024
$0.016862
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۵۰ ت
Jun 27, 2024
$0.016842
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۵.۹۴ ت
Jun 27, 2024
$0.016840
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۴.۵۱ ت
Jun 26, 2024
$0.016620
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۲.۳۷ ت
Jun 26, 2024
$0.016617
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۶۳.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$0.015812
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۷.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.016765
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۱.۱۴ ت
Jun 24, 2024
$0.017043
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۳.۶۸ ت
Jun 24, 2024
$0.017589
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۱.۷۶ ت
Jun 23, 2024
$0.017626
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۹.۱۷ ت
Jun 23, 2024
$0.017712
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۲.۶۲ ت
Jun 22, 2024
$0.018240
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۲.۷۶ ت
Jun 22, 2024
$0.017907
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۲.۴۹ ت
Jun 21, 2024
$0.016870
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۴.۹۲ ت
Jun 21, 2024
$0.016739
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۹.۱۳ ت
Jun 20, 2024
$0.016744
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۸.۵۴ ت
Jun 20, 2024
$0.016738
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۷.۶۴ ت
Jun 19, 2024
$0.014830
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۴.۵۵ ت
Jun 19, 2024
$0.014767
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۵.۴۹ ت
Jun 18, 2024
$0.015265