تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Doge Payment از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.0000000000002
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 02, 2024
$0.0000000000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000000002
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000000002
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000000002
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 27, 2024
$0.0000000000002
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 27, 2024
$0.0000000000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 26, 2024
$0.0000000000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 26, 2024
$0.0000000000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000000001
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 24, 2024
$0.0000000000001
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 24, 2024
$0.0000000000001
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ت
Jun 23, 2024
$0.0000000000001
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jun 23, 2024
$0.0000000000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000000001