تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت DGPayment از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۳۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000959
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000960
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000958
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000958
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000959
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۰۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000959
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۳۰ ت
Jun 17, 2024
$0.000959
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000959
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۷۱ ت
Jun 09, 2024
$0.000959
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۰۴ ت
Jun 05, 2024
$0.000960
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000959
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۳۷ ت
May 28, 2024
$0.000959
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۶۹ ت
May 24, 2024
$0.000939
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۸۲ ت
May 20, 2024
$0.000939
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵.۲۴ ت
May 16, 2024
$0.000940
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۱۶ ت
May 12, 2024
$0.000939
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۸۳ ت
May 08, 2024
$0.000940
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۰۳ ت
May 04, 2024
$0.000940
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۸۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000939
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000939
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۳۸ ت
Apr 22, 2024
$0.000940
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۰۶ ت
Apr 18, 2024
$0.000940
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000941
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۰۱ ت
Apr 10, 2024
$0.000939
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۰۱ ت
Apr 06, 2024
$0.000940
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۲۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000940
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۷۱ ت
Mar 29, 2024
$0.000950
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۶۴ ت
Mar 25, 2024
$0.000950
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۲۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000950
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۵۶ ت
Mar 17, 2024
$0.000929
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۵۲ ت
Mar 13, 2024
$0.000930
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۷۰ ت
Mar 09, 2024
$0.000932
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۳۸ ت
Mar 05, 2024
$0.000951
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۶۷ ت
Mar 01, 2024
$0.000940
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۹۰ ت
Feb 26, 2024
$0.000939
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۵۵ ت
Feb 22, 2024
$0.000940
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۲.۶۵ ت
Feb 18, 2024
$0.000940
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۱.۸۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000940
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳.۹۱ ت
Feb 10, 2024
$0.000800
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۴.۲۱ ت
Feb 06, 2024
$0.000799
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۶.۵۹ ت
Feb 02, 2024
$0.000799
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۵.۵۲ ت
Jan 29, 2024
$0.000799
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۴.۴۰ ت
Jan 25, 2024
$0.000799
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۳.۰۱ ت
Jan 21, 2024
$0.000799
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۲.۷۱ ت
Jan 17, 2024
$0.000799
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۱.۹۶ ت
Jan 13, 2024
$0.000799
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۱.۱۸ ت
Jan 09, 2024
$0.000800
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۱.۲۸ ت
Jan 05, 2024
$0.000800
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۰.۹۴ ت
Jan 01, 2024
$0.000799
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۰.۵۱ ت
Dec 28, 2023
$0.000800