تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Devve از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۴۹۸.۹۰ ت
Jul 13, 2024
$0.232357
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۳۴۰.۰۶ ت
Jul 13, 2024
$0.228171
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۸۲.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$0.239407
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۲۲.۸۵ ت
Jul 12, 2024
$0.235094
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۳۷۱.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.228099
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۴۷۵.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.229469
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۴۸.۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.244518
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۳۷.۷۹ ت
Jul 10, 2024
$0.253337
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۶۷.۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.244188
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۷۹.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$0.246401
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۶۱.۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.245501
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۰۱.۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.242374
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۳۶۷.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.255712
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۵۸.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.268262
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۳۸۰.۳۴ ت
Jul 06, 2024
$0.286383
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۱۲۴.۷۹ ت
Jul 06, 2024
$0.286970
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۹۱.۵۹ ت
Jul 05, 2024
$0.230743
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۶۶۵.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.253105
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۰۹.۵۶ ت
Jul 04, 2024
$0.241448
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۴۲.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$0.250094
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۱۶.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.250122
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۸۳۳.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.256806
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۹۳۹.۶۹ ت
Jul 02, 2024
$0.257563
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۹۷۵.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.257438
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۷۱۷.۰۷ ت
Jul 01, 2024
$0.253742
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۵۸۹.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.267636
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۰۵۸.۸۶ ت
Jun 30, 2024
$0.257982
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۹۳.۴۴ ت
Jun 30, 2024
$0.263596
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۲۱۲.۶۶ ت
Jun 29, 2024
$0.263875
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۱۲۳.۷۹ ت
Jun 29, 2024
$0.263200
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۸۰۷.۸۲ ت
Jun 28, 2024
$0.273209
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۷۳۶.۹۸ ت
Jun 28, 2024
$0.271830
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۴۳۴.۳۸ ت
Jun 27, 2024
$0.266850
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۴۴۵.۷۴ ت
Jun 27, 2024
$0.269956
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۶۸۷.۸۲ ت
Jun 26, 2024
$0.276107
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۰۲۱.۶۵ ت
Jun 26, 2024
$0.298762
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۷۰۲.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.274125
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۳۹۱.۹۹ ت
Jun 25, 2024
$0.267558
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۲۶۹.۶۰ ت
Jun 24, 2024
$0.282698
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۶۳۹.۲۳ ت
Jun 24, 2024
$0.291682
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۳۵۶.۳۸ ت
Jun 23, 2024
$0.290872
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۲۸۱.۰۸ ت
Jun 23, 2024
$0.291740
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۷۱۶.۰۸ ت
Jun 22, 2024
$0.315327
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۶۰۰.۶۹ ت
Jun 22, 2024
$0.330267
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۳۷۶.۴۴ ت
Jun 21, 2024
$0.326073
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۸۱۷.۲۱ ت
Jun 21, 2024
$0.316596
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۶۵۳.۸۹ ت
Jun 20, 2024
$0.298853
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۱۴۱.۱۸ ت
Jun 20, 2024
$0.307183
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۱۵۲.۷۴ ت
Jun 19, 2024
$0.323635
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۴۷۷.۰۲ ت
Jun 19, 2024
$0.328881