تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت دیسنترالایزد سوشال از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.77%
$17.04
۹۹۰,۶۳۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۸ تومان
معاملات روزانه $906,032
ارزش بازار $151,417,827
سکه در گردش 8,884,536 DESO
ارزش بازار رقیق شده $184,161,450
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۲۲,۲۷۷.۸۸ ت
Jul 13, 2024
$17.48
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۸,۵۱۹.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$17.61
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۱,۱۳۹.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$18.00
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۸,۰۴۲.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$17.94
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۰,۷۰۱.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$19.04
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۳,۴۷۵.۳۵ ت
Jun 28, 2024
$18.57
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۴,۰۵۷.۲۲ ت
Jun 25, 2024
$17.04
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۲,۱۵۴.۷۷ ت
Jun 22, 2024
$18.57
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۶۱,۱۷۰.۳۴ ت
Jun 19, 2024
$17.91
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۴,۶۵۸.۸۸ ت
Jun 16, 2024
$17.64
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۸۹,۱۹۸.۴۶ ت
Jun 13, 2024
$18.46
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۸,۴۸۴.۰۵ ت
Jun 10, 2024
$19.10
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۱۷,۰۹۵.۱۴ ت
Jun 07, 2024
$20.72
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۰,۶۳۸.۹۵ ت
Jun 04, 2024
$22.54
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۴۵,۹۲۳.۷۹ ت
Jun 01, 2024
$19.45
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۰,۵۲۴.۱۶ ت
May 29, 2024
$20.04
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۵,۴۰۹.۸۲ ت
May 26, 2024
$20.53
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۴۳,۷۹۹.۰۸ ت
May 23, 2024
$21.64
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۶,۸۸۷.۲۴ ت
May 20, 2024
$19.14
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۶۹,۵۱۵.۳۳ ت
May 17, 2024
$19.98
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۷۷,۳۰۲.۷۱ ت
May 14, 2024
$19.87
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۴۱,۷۰۶.۱۰ ت
May 11, 2024
$20.26
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۱۴,۸۰۷.۶۵ ت
May 08, 2024
$21.37
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۴۰,۷۱۲.۵۹ ت
May 05, 2024
$21.94
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۱۶,۶۱۳.۸۰ ت
May 02, 2024
$22.92
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۰۴,۸۶۳.۹۱ ت
Apr 29, 2024
$26.36
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۳۲,۱۵۷.۲۴ ت
Apr 26, 2024
$27.18
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۰۵,۰۸۳.۱۹ ت
Apr 23, 2024
$27.61
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۷۶,۸۰۵.۵۹ ت
Apr 20, 2024
$29.71
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۵۳,۹۳۵.۲۱ ت
Apr 17, 2024
$24.84
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۹۴,۷۹۷.۵۳ ت
Apr 14, 2024
$25.80
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۸۲,۳۵۵.۲۶ ت
Apr 11, 2024
$30.50
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۸۲,۸۷۸.۶۱ ت
Apr 08, 2024
$29.47
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۰۲,۶۲۴.۰۷ ت
Apr 05, 2024
$29.34
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۰۵,۰۵۴.۷۱ ت
Apr 02, 2024
$28.62
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۶۳,۹۱۸.۶۳ ت
Mar 30, 2024
$30.05
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۹,۵۴۹.۹۰ ت
Mar 27, 2024
$31.99
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۰۲۰,۳۳۲.۳۷ ت
Mar 24, 2024
$32.57
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۳۸,۲۷۰.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$34.88
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۶۵,۸۸۱.۳۳ ت
Mar 18, 2024
$35.90
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۲۰,۱۱۶.۳۷ ت
Mar 15, 2024
$40.29
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۵۱,۰۴۰.۷۷ ت
Mar 12, 2024
$39.42
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۳۱,۵۷۰.۰۸ ت
Mar 09, 2024
$37.33
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۵۵,۶۷۴.۳۰ ت
Mar 06, 2024
$37.82
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۷۰,۳۰۵.۲۶ ت
Mar 03, 2024
$39.98
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۵۶,۷۴۹.۶۹ ت
Feb 29, 2024
$42.05
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۰۸,۰۴۶.۹۶ ت
Feb 26, 2024
$36.75
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۴۸,۵۳۷.۵۰ ت
Feb 23, 2024
$37.45
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۱۷,۹۰۲.۴۰ ت
Feb 20, 2024
$39.38
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲,۱۲۵,۵۲۴.۳۸ ت
Feb 17, 2024
$38.14