تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Derp از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۵۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000000006
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000000007
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000000007
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000000007
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000000006
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000000006
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۸۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000000006
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000000006
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۴۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000000006
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000000007
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000000007
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000000007
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۹ ت
Jun 26, 2024
$0.000000007
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000000006
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000000007
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000000007
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000000007
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۰۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000000006
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۳ ت
Jun 20, 2024
$0.000000007
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000000006
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۷ ت
Jun 18, 2024
$0.000000007
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۸۷ ت
Jun 17, 2024
$0.000000008
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۹ ت
Jun 16, 2024
$0.000000007
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۱۶ ت
Jun 15, 2024
$0.000000008
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۲۴ ت
Jun 14, 2024
$0.000000008
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۳۳ ت
Jun 13, 2024
$0.000000009
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۹۳ ت
Jun 12, 2024
$0.00000001
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۴۶ ت
Jun 11, 2024
$0.00000001
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۴۸ ت
Jun 10, 2024
$0.00000001
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۴۳ ت
Jun 09, 2024
$0.00000001
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۵۳ ت
Jun 08, 2024
$0.00000001
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۷۷ ت
Jun 07, 2024
$0.00000001
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۴۴ ت
Jun 06, 2024
$0.00000001
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۲۵ ت
Jun 05, 2024
$0.00000001
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۶۳ ت
Jun 04, 2024
$0.00000001
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۲۵ ت
Jun 03, 2024
$0.00000001
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۳۶ ت
Jun 02, 2024
$0.00000001
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۰۶ ت
Jun 01, 2024
$0.00000001
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۳۷ ت
May 31, 2024
$0.00000001
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۱۴ ت
May 30, 2024
$0.00000001
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۳۹ ت
May 29, 2024
$0.00000001
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۸۷ ت
May 28, 2024
$0.00000002
۰۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۳۶۴ ت
May 27, 2024
$0.00000002
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۲۵۸ ت
May 26, 2024
$0.00000002