تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Dequant از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۰۴ ت
Jul 19, 2024
$0.001470
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001381
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.001426
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.001398
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.001491
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۸۳ ت
Jun 29, 2024
$0.001433
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۶۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001495
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۱۲ ت
Jun 21, 2024
$0.001583
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۱.۹۵ ت
Jun 17, 2024
$0.001566
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۱.۹۵ ت
Jun 13, 2024
$0.001559
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۷.۹۲ ت
Jun 09, 2024
$0.001657
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۸.۸۹ ت
Jun 05, 2024
$0.001694
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۰.۳۲ ت
Jun 01, 2024
$0.001533
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۹۷ ت
May 28, 2024
$0.001524
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۲.۲۸ ت
May 24, 2024
$0.001585
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹.۱۵ ت
May 20, 2024
$0.001500
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱.۹۰ ت
May 16, 2024
$0.001564
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸.۰۲ ت
May 12, 2024
$0.001447
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۵۵ ت
May 08, 2024
$0.001537
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲.۲۰ ت
May 04, 2024
$0.001494
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲.۶۸ ت
Apr 30, 2024
$0.001505
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۷۳ ت
Apr 26, 2024
$0.001486
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶.۲۴ ت
Apr 22, 2024
$0.001474
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۶.۲۹ ت
Apr 18, 2024
$0.001733
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۷۹ ت
Apr 14, 2024
$0.001794
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۵۶ ت
Apr 10, 2024
$0.001918
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۲۳ ت
Apr 06, 2024
$0.001775
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۰.۵۸ ت
Apr 02, 2024
$0.001912
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۴.۹۱ ت
Mar 29, 2024
$0.001860
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳.۶۱ ت
Mar 25, 2024
$0.001840
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳.۷۲ ت
Mar 21, 2024
$0.001855
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳.۵۳ ت
Mar 17, 2024
$0.001899
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۸.۲۷ ت
Mar 13, 2024
$0.001981
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۰.۰۰ ت
Mar 09, 2024
$0.001840
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۰.۳۰ ت
Mar 05, 2024
$0.001828
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۶.۴۷ ت
Mar 01, 2024
$0.001629
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۴.۱۴ ت
Feb 26, 2024
$0.001467
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۰.۱۸ ت
Feb 22, 2024
$0.001407
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۹.۵۴ ت
Feb 18, 2024
$0.001420
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷۵.۹۵ ت
Feb 14, 2024
$0.001377
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷۱.۰۹ ت
Feb 10, 2024
$0.001295
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۶۶.۱۲ ت
Feb 06, 2024
$0.001194
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۶۸.۷۹ ت
Feb 02, 2024
$0.001181
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۶۷.۳۹ ت
Jan 29, 2024
$0.001184
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۳.۲۲ ت
Jan 25, 2024
$0.001138
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۲.۶۵ ت
Jan 21, 2024
$0.001164
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶۵.۸۹ ت
Jan 17, 2024
$0.001234
۲۳ دی ۱۴۰۲
۶۹.۲۱ ت
Jan 13, 2024
$0.001319
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶۴.۵۲ ت
Jan 09, 2024
$0.001254
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶۵.۷۵ ت
Jan 05, 2024
$0.001275

افزودن تراکنش

Dequant

DEQ

  • DEQ
  • IRT
  • USD