تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Delysium از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۰,۷۹۸.۷۵ ت
Jul 23, 2024
$0.186041
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۱۵.۹۸ ت
Jul 21, 2024
$0.204251
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۷۶.۳۰ ت
Jul 19, 2024
$0.201828
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۷۴.۵۷ ت
Jul 17, 2024
$0.201188
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۶۲.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.172014
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۶۵.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.172162
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۰۱.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.182152
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۸۶.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.176019
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۵۹.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.198979
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۷۵.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.185421
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۵۱۹.۴۸ ت
Jul 03, 2024
$0.219279
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۵۰.۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.225053
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۵۵۳.۴۱ ت
Jun 29, 2024
$0.221242
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۵۵۱.۸۲ ت
Jun 27, 2024
$0.222452
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۹۷.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.241524
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۷۱.۵۸ ت
Jun 23, 2024
$0.245998
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۱۷.۳۲ ت
Jun 21, 2024
$0.215649
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۶۱۰.۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.162272
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۵۰۴.۵۶ ت
Jun 17, 2024
$0.213073
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۰۹۶.۸۵ ت
Jun 15, 2024
$0.221314
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۵۲۵.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.246294
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۵۱۸.۰۵ ت
Jun 11, 2024
$0.244714
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۹۱۱.۹۷ ت
Jun 09, 2024
$0.269276
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۷۲۱.۱۲ ت
Jun 07, 2024
$0.301713
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۹۳۳.۷۳ ت
Jun 05, 2024
$0.307223
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۳۸۲.۲۰ ت
Jun 03, 2024
$0.293859
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۹۰۱.۹۶ ت
Jun 01, 2024
$0.303995
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۹۷۳.۸۶ ت
May 30, 2024
$0.307022
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۶۰۱.۴۹ ت
May 28, 2024
$0.322237
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۴۳۳.۹۱ ت
May 26, 2024
$0.322105
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۸۵۹.۰۴ ت
May 24, 2024
$0.323941
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۸۸۹.۰۱ ت
May 22, 2024
$0.348685
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۵۴۱.۹۸ ت
May 20, 2024
$0.312175
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۷۰۲.۲۸ ت
May 18, 2024
$0.321284
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۸۷۵.۱۰ ت
May 16, 2024
$0.321292
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۸۲۰.۷۳ ت
May 14, 2024
$0.283987
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۷۹۲.۹۲ ت
May 12, 2024
$0.292560
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۸۰۵.۵۷ ت
May 10, 2024
$0.307300
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۱۸۳.۸۶ ت
May 08, 2024
$0.311864
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۶۸۹.۲۵ ت
May 06, 2024
$0.307290
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۳۶۷.۶۳ ت
May 04, 2024
$0.281471
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۱۳۵.۹۰ ت
May 02, 2024
$0.261166
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۵۵۹.۷۷ ت
Apr 30, 2024
$0.269050
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۴۸۳.۰۱ ت
Apr 28, 2024
$0.267920
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۲۴۰.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$0.270585
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۹۸۳.۴۵ ت
Apr 24, 2024
$0.307961
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۰۰۸.۶۱ ت
Apr 22, 2024
$0.291210
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۴۸۰.۹۴ ت
Apr 20, 2024
$0.262788
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۳۶۴.۳۶ ت
Apr 18, 2024
$0.229040
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۳۴۰.۸۵ ت
Apr 16, 2024
$0.256686

افزودن تراکنش

Delysium

AGI

  • AGI
  • IRT
  • USD