تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Dejitaru Tsuka از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴۱۵.۶۹ ت
Jul 23, 2024
$0.007161
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۶.۹۱ ت
Jul 21, 2024
$0.007268
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲۸.۲۸ ت
Jul 19, 2024
$0.007402
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰۱.۵۷ ت
Jul 17, 2024
$0.008643
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۱.۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.007883
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰۴.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.006919
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.007375
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳.۷۹ ت
Jul 09, 2024
$0.007281
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۴۳.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.007312
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴۲.۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.007145
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۶.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$0.008051
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱۶.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.008332
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳۴.۶۴ ت
Jun 29, 2024
$0.008727
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۸۲.۲۹ ت
Jun 27, 2024
$0.009558
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱۴.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.008396
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲۳.۴۳ ت
Jun 23, 2024
$0.008836
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۱.۳۲ ت
Jun 21, 2024
$0.008771
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۳۳.۰۲ ت
Jun 19, 2024
$0.009000
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۴.۰۷ ت
Jun 17, 2024
$0.010463
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۹۶.۱۰ ت
Jun 15, 2024
$0.011762
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۰.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$0.011361
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۵.۰۵ ت
Jun 11, 2024
$0.010872
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۸.۷۶ ت
Jun 09, 2024
$0.010978
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۹.۷۱ ت
Jun 07, 2024
$0.011742
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۸.۵۴ ت
Jun 05, 2024
$0.012652
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۰.۱۱ ت
Jun 03, 2024
$0.012512
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۲.۶۹ ت
Jun 01, 2024
$0.013630
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۸۵.۷۲ ت
May 30, 2024
$0.015129
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۱.۵۸ ت
May 28, 2024
$0.017177
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۰.۸۶ ت
May 26, 2024
$0.016265
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۵.۴۲ ت
May 24, 2024
$0.016067
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۸۴.۲۶ ت
May 22, 2024
$0.015502
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴۷.۲۷ ت
May 20, 2024
$0.014264
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰۶.۰۵ ت
May 18, 2024
$0.015565
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۰.۲۱ ت
May 16, 2024
$0.012429
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۳.۴۷ ت
May 14, 2024
$0.013058
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۸.۹۱ ت
May 12, 2024
$0.012314
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۶.۶۷ ت
May 10, 2024
$0.010894
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۵.۳۱ ت
May 08, 2024
$0.010815
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳۶.۹۶ ت
May 06, 2024
$0.010473
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۷.۲۲ ت
May 04, 2024
$0.011299
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۳.۴۳ ت
May 02, 2024
$0.014784
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۹.۹۲ ت
Apr 30, 2024
$0.016245
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۴.۱۴ ت
Apr 28, 2024
$0.014858
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۴.۲۴ ت
Apr 26, 2024
$0.019370
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۶.۱۱ ت
Apr 24, 2024
$0.018895
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۷۹.۳۶ ت
Apr 22, 2024
$0.021131
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۴۸.۵۸ ت
Apr 20, 2024
$0.020273
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۵۹.۲۲ ت
Apr 18, 2024
$0.029206
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۴۰.۴۰ ت
Apr 16, 2024
$0.028722

افزودن تراکنش

Dejitaru Tsuka

TSUKA

  • TSUKA
  • IRT
  • USD