تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Daily از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

2.93%
$0.003574
۲۰۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۷۶ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 DAILY
ارزش بازار رقیق شده $3,574
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.003565
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۱.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$0.003495
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۸۲ ت
Jul 03, 2024
$0.003727
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۱۴ ت
Jun 29, 2024
$0.003740
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.003739
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۳۲ ت
Jun 21, 2024
$0.003959
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۹.۸۷ ت
Jun 17, 2024
$0.003917
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۹.۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.004067
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۴.۸۱ ت
Jun 09, 2024
$0.004142
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۷.۲۴ ت
Jun 05, 2024
$0.004235
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۵.۶۳ ت
Jun 01, 2024
$0.004001
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۹.۵۰ ت
May 28, 2024
$0.003975
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۰.۷۱ ت
May 24, 2024
$0.003963
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۵۶ ت
May 20, 2024
$0.003915
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۹.۷۵ ت
May 16, 2024
$0.003910
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۹.۶۱ ت
May 12, 2024
$0.003775
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۶.۳۸ ت
May 08, 2024
$0.003842
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۰.۵۱ ت
May 04, 2024
$0.003735
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۱.۷۰ ت
Apr 30, 2024
$0.003764
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۷.۱۲ ت
Apr 26, 2024
$0.003878
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۱.۰۷ ت
Apr 22, 2024
$0.003846
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۹.۱۹ ت
Apr 18, 2024
$0.003714
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۷.۴۱ ت
Apr 14, 2024
$0.003845
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۶.۹۳ ت
Apr 10, 2024
$0.004110
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۶.۹۲ ت
Apr 06, 2024
$0.003805
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۸.۴۰ ت
Apr 02, 2024
$0.004097
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۶.۴۲ ت
Mar 29, 2024
$0.003987
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۳.۴۵ ت
Mar 25, 2024
$0.003943
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۳.۶۸ ت
Mar 21, 2024
$0.003975
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۳.۲۸ ت
Mar 17, 2024
$0.004069
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۳.۴۴ ت
Mar 13, 2024
$0.004245
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۵.۷۱ ت
Mar 09, 2024
$0.003943
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۶.۳۶ ت
Mar 05, 2024
$0.003918
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۶.۷۲ ت
Mar 01, 2024
$0.003492
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۴.۱۰ ت
Feb 26, 2024
$0.003035
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۱.۸۲ ت
Feb 22, 2024
$0.003015
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۰.۴۵ ت
Feb 18, 2024
$0.003043
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۷.۱۵ ت
Feb 14, 2024
$0.002849
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۲.۳۴ ت
Feb 10, 2024
$0.002776
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۱.۷۰ ت
Feb 06, 2024
$0.002560
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۷.۴۲ ت
Feb 02, 2024
$0.002531
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۹.۴۳ ت
Jan 29, 2024
$0.002450
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۵.۴۷ ت
Jan 25, 2024
$0.002439
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۴.۲۶ ت
Jan 21, 2024
$0.002495
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۳۶.۳۳ ت
Jan 17, 2024
$0.002553
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۴۳.۱۹ ت
Jan 13, 2024
$0.002729
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۳۸.۲۷ ت
Jan 09, 2024
$0.002687
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۳۶.۰۵ ت
Jan 05, 2024
$0.002638
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۳۰.۰۶ ت
Jan 01, 2024
$0.002540
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۲۶.۰۲ ت
Dec 28, 2023
$0.002490