تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Curate از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۶۰۸.۰۳ ت
Jul 23, 2024
$0.010475
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱۷.۴۶ ت
Jul 19, 2024
$0.010673
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۰۱.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.010293
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳۰.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.010738
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱۴.۶۷ ت
Jul 07, 2024
$0.010149
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۳۵.۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.010299
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۰۸.۵۰ ت
Jun 29, 2024
$0.009933
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۰۶.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$0.009907
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴۸.۱۳ ت
Jun 21, 2024
$0.010904
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۳۸.۵۹ ت
Jun 17, 2024
$0.014289
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۰.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.013568
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۹.۶۵ ت
Jun 09, 2024
$0.014547
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۹۰.۸۳ ت
Jun 05, 2024
$0.015260
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۴۹.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$0.014426
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۰.۶۰ ت
May 28, 2024
$0.014735
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۲.۹۷ ت
May 24, 2024
$0.015510
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۲.۱۹ ت
May 20, 2024
$0.015526
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۲.۲۷ ت
May 16, 2024
$0.017741
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۹.۶۲ ت
May 12, 2024
$0.016436
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۰.۴۷ ت
May 08, 2024
$0.018377
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۸.۸۹ ت
May 04, 2024
$0.016999
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۱۰.۹۳ ت
Apr 30, 2024
$0.016424
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۳۴.۰۱ ت
Apr 26, 2024
$0.017797
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۷۴.۶۶ ت
Apr 22, 2024
$0.019527
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۴۶.۳۹ ت
Apr 18, 2024
$0.021561
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۸۳.۱۱ ت
Apr 14, 2024
$0.018450
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۶۴.۶۵ ت
Apr 10, 2024
$0.024095
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۰۵.۰۶ ت
Apr 06, 2024
$0.024735
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۱۳.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.028765
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۰۰.۷۷ ت
Mar 29, 2024
$0.029139
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۰۲.۷۳ ت
Mar 25, 2024
$0.037301
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۰۵.۲۴ ت
Mar 21, 2024
$0.035974
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۱۳.۰۶ ت
Mar 17, 2024
$0.033673
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۴۰.۳۳ ت
Mar 13, 2024
$0.039204
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۳۴.۶۱ ت
Mar 09, 2024
$0.034042
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۵۱۷.۳۵ ت
Mar 05, 2024
$0.041733
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۶۶.۶۱ ت
Mar 01, 2024
$0.031530
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۹۹.۷۱ ت
Feb 26, 2024
$0.031382
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۷۷.۳۲ ت
Feb 22, 2024
$0.029441
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۵۴.۹۰ ت
Feb 18, 2024
$0.034910
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۰۶.۲۸ ت
Feb 14, 2024
$0.029123
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۹۱.۰۳ ت
Feb 10, 2024
$0.030822
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۲۹.۶۶ ت
Feb 06, 2024
$0.024026
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۵۰۵.۲۵ ت
Feb 02, 2024
$0.025842
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۹۴۹.۹۷ ت
Jan 29, 2024
$0.034266
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۱۵.۲۰ ت
Jan 25, 2024
$0.023687
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۴۸۱.۳۶ ت
Jan 21, 2024
$0.027529
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۵۸۴.۸۸ ت
Jan 17, 2024
$0.029679
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۴۳۲.۲۰ ت
Jan 13, 2024
$0.027296
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۵۱۴.۶۷ ت
Jan 09, 2024
$0.029440

افزودن تراکنش

Curate

XCUR

  • XCUR
  • IRT
  • USD