تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت لِیر ای آی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۶۷.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.013265
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۷۴.۱۹ ت
Jul 17, 2024
$0.015065
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۷۷.۰۷ ت
Jul 15, 2024
$0.013283
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۴۳.۹۵ ت
Jul 13, 2024
$0.012724
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳۶.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.012545
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰۰.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.011754
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۱۰.۶۹ ت
Jul 07, 2024
$0.013385
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۰۳.۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.012978
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۸۶.۰۰ ت
Jul 03, 2024
$0.015992
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹۵.۴۱ ت
Jul 01, 2024
$0.016058
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۴.۹۸ ت
Jun 29, 2024
$0.016568
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۱۶.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.016683
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.016843
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۹۶۱.۶۲ ت
Jun 23, 2024
$0.016234
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۴۲.۴۶ ت
Jun 21, 2024
$0.017539
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۳.۸۶ ت
Jun 19, 2024
$0.015937
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۵۷.۳۴ ت
Jun 17, 2024
$0.018016
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۲۹.۴۰ ت
Jun 15, 2024
$0.020774
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۷۵.۸۳ ت
Jun 13, 2024
$0.025024
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۶۶.۰۱ ت
Jun 11, 2024
$0.029767
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۳۱.۷۲ ت
Jun 09, 2024
$0.027613
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۵۶.۶۱ ت
Jun 07, 2024
$0.031610
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۵۱.۸۷ ت
Jun 05, 2024
$0.033437
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۱۳.۷۷ ت
Jun 03, 2024
$0.030663
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۱۰.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$0.030743
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۵۵.۹۴ ت
May 30, 2024
$0.029994
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۱۷.۷۷ ت
May 28, 2024
$0.033222
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۲.۹۳ ت
May 26, 2024
$0.033251
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۷۲.۶۱ ت
May 24, 2024
$0.035601
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۹۵.۳۹ ت
May 22, 2024
$0.036735
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۰.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.028132
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۴۷.۴۶ ت
May 18, 2024
$0.031737
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۴۴.۷۰ ت
May 16, 2024
$0.033102
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۳۴.۰۱ ت
May 14, 2024
$0.030964
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۵۸.۳۷ ت
May 12, 2024
$0.030556
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۲۰.۷۰ ت
May 10, 2024
$0.036288
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۸.۸۷ ت
May 08, 2024
$0.037209
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۵۷.۲۷ ت
May 06, 2024
$0.042046
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۹۴.۰۷ ت
May 04, 2024
$0.035559
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۳۵.۷۸ ت
May 02, 2024
$0.031331
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۱۶.۳۸ ت
Apr 30, 2024
$0.031135
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۵۱.۰۹ ت
Apr 28, 2024
$0.033339
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۷۷.۹۴ ت
Apr 26, 2024
$0.035751
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۳۴.۳۸ ت
Apr 24, 2024
$0.034433
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۳۵.۴۸ ت
Apr 22, 2024
$0.040375
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۱۳.۶۹ ت
Apr 20, 2024
$0.039291
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۳۸.۹۴ ت
Apr 18, 2024
$0.033376
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۴۱.۹۳ ت
Apr 16, 2024
$0.036146
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۰۴.۵۳ ت
Apr 14, 2024
$0.031699
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۳۰.۳۹ ت
Apr 12, 2024
$0.046371