تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CryptoArt.Ai از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۶.۰۰ ت
Jul 19, 2024
$0.007190
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶۴.۳۰ ت
Jul 16, 2024
$0.006285
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵۰.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.005994
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۵۵.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.006024
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.006022
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷۱.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.006015
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۰.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.006305
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷۱.۱۸ ت
Jun 28, 2024
$0.004404
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶۹.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.004402
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶۸.۱۸ ت
Jun 22, 2024
$0.004518
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۸.۶۲ ت
Jun 19, 2024
$0.004704
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۹.۰۲ ت
Jun 16, 2024
$0.004929
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۳.۵۸ ت
Jun 13, 2024
$0.006165
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۵.۷۳ ت
Jun 10, 2024
$0.005685
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۸.۹۳ ت
Jun 07, 2024
$0.005770
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۳.۰۴ ت
Jun 04, 2024
$0.007168
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۳.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.007013
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۳.۱۳ ت
May 29, 2024
$0.007075
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۶.۰۰ ت
May 26, 2024
$0.007618
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۰۸.۸۴ ت
May 23, 2024
$0.007114
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۱.۵۷ ت
May 20, 2024
$0.006087
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۷.۱۰ ت
May 17, 2024
$0.005588
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۸.۳۹ ت
May 14, 2024
$0.003856
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۶.۲۶ ت
May 11, 2024
$0.003855
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۴.۲۷ ت
May 08, 2024
$0.003971
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۷.۹۵ ت
May 05, 2024
$0.004221
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۹.۵۱ ت
May 02, 2024
$0.004524
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۴.۱۶ ت
Apr 29, 2024
$0.004504
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۹.۳۴ ت
Apr 26, 2024
$0.004070
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۷.۵۹ ت
Apr 23, 2024
$0.005318
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۷.۵۰ ت
Apr 20, 2024
$0.005073
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۲.۰۱ ت
Apr 17, 2024
$0.004537
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۳.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.004076
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۶.۶۷ ت
Apr 11, 2024
$0.004410
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۲.۹۴ ت
Apr 08, 2024
$0.004898
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۶.۷۵ ت
Apr 05, 2024
$0.004113
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۹.۳۱ ت
Apr 02, 2024
$0.004429
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۷.۹۷ ت
Mar 30, 2024
$0.004481
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۰.۰۲ ت
Mar 27, 2024
$0.004874
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۵.۷۷ ت
Mar 24, 2024
$0.006382
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۸.۸۴ ت
Mar 21, 2024
$0.005364
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۱.۶۰ ت
Mar 18, 2024
$0.006159
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۸.۱۳ ت
Mar 15, 2024
$0.006128
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۷.۹۸ ت
Mar 12, 2024
$0.006002
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۵.۶۷ ت
Mar 09, 2024
$0.005114
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۰.۵۶ ت
Mar 06, 2024
$0.005039
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۵.۲۱ ت
Mar 03, 2024
$0.004980
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۹.۸۲ ت
Feb 29, 2024
$0.004961
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۱.۱۴ ت
Feb 26, 2024
$0.004902
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۷.۹۶ ت
Feb 23, 2024
$0.004846