تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Crypto Gladiator Shards از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۰۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000321
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۸۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000321
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۸.۵۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000823
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۹.۹۲ ت
Jun 10, 2024
$0.002538
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۳.۸۵ ت
Jun 07, 2024
$0.005344
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۱.۳۶ ت
Jun 04, 2024
$0.006462
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۲.۷۴ ت
Jun 01, 2024
$0.005989
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۹.۱۸ ت
May 29, 2024
$0.005980
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۹.۶۲ ت
May 26, 2024
$0.005934
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۴۱.۲۹ ت
May 23, 2024
$0.005939
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۳.۱۰ ت
May 20, 2024
$0.005776
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۷.۴۰ ت
May 17, 2024
$0.006277
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۵.۱۱ ت
May 14, 2024
$0.005995
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۱.۷۹ ت
May 11, 2024
$0.006556
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۷.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.006784
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۳.۹۳ ت
May 05, 2024
$0.006610
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۰.۵۷ ت
May 02, 2024
$0.005836
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۴.۸۱ ت
Apr 29, 2024
$0.006158
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳۷.۰۵ ت
Apr 26, 2024
$0.005289
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵۶.۶۵ ت
Apr 23, 2024
$0.005456
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴۶.۷۸ ت
Apr 20, 2024
$0.005213
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۲.۹۲ ت
Apr 17, 2024
$0.005452
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۵.۹۳ ت
Apr 14, 2024
$0.005405
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۷.۴۰ ت
Apr 11, 2024
$0.006730
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۱.۴۵ ت
Apr 08, 2024
$0.007379
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۴.۸۵ ت
Apr 05, 2024
$0.007323
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۹.۴۶ ت
Apr 02, 2024
$0.007603
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۵.۳۷ ت
Mar 30, 2024
$0.007503
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۱.۴۶ ت
Mar 27, 2024
$0.007659
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۵۷.۸۳ ت
Mar 24, 2024
$0.007382
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۷.۱۷ ت
Mar 21, 2024
$0.007621
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۸.۹۹ ت
Mar 18, 2024
$0.008105
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۱.۳۲ ت
Mar 15, 2024
$0.011675
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۲.۶۳ ت
Mar 12, 2024
$0.010272
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۳۴.۸۸ ت
Mar 09, 2024
$0.008949
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۹۴.۳۲ ت
Mar 06, 2024
$0.008288
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۸۷.۵۴ ت
Mar 03, 2024
$0.008224
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۵۵.۵۲ ت
Feb 29, 2024
$0.007797
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۲۲.۰۵ ت
Feb 26, 2024
$0.007359
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۴.۰۳ ت
Feb 23, 2024
$0.007566
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۶۸.۶۸ ت
Feb 20, 2024
$0.008321
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۹۷.۰۶ ت
Feb 17, 2024
$0.007125
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۸.۰۴ ت
Feb 14, 2024
$0.006854
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۸.۲۲ ت
Feb 11, 2024
$0.006692
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۲.۶۲ ت
Feb 08, 2024
$0.006718
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۹.۸۵ ت
Feb 05, 2024
$0.006868
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۹۴.۸۶ ت
Feb 02, 2024
$0.006779
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۴۰۰.۸۷ ت
Jan 30, 2024
$0.006960
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۸۲.۷۰ ت
Jan 27, 2024
$0.006909
۰۴ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۷.۱۵ ت
Jan 24, 2024
$0.006795