تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Crustieno Renaldo از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

3.11%
$0.000013
۰.۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۲ تومان
معاملات روزانه $497
ارزش بازار $13,826
عرضه کل 1,000,000,000 SIUUU
ارزش بازار رقیق شده $13,826
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۲۱۰۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000014
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۰۶۲۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000013
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۰۰۷۵۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000013
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۴۷۱۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000014
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۱۴۹۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000013
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000021
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000020
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000020
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000020
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000021
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000021
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000022
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000022
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۹۷۲۵۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000016
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000018
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000020
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000021
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000018
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000020
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000022
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000025
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000023
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000026
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000025
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000027
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000025
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000022
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000041
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000041
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000046
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۹۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000048
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000058
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000058
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۷ ت
Jun 26, 2024
$0.000060
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000061
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000062
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000059
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000058
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000057
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000054
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۱ ت
Jun 23, 2024
$0.000054
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000058
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000058
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000057
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000056
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000056
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۶ ت
Jun 20, 2024
$0.000057
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳.۵۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000059
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000073
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۵.۶۲ ت
Jun 18, 2024
$0.000094