تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت کومبو از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۹۶۶.۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.529343
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۱۶۶.۷۳ ت
Jul 10, 2024
$0.511612
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۲۳۱.۱۳ ت
Jul 05, 2024
$0.488469
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۲۷۵.۶۸ ت
Jun 30, 2024
$0.619227
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۵۲۸.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.645198
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۲۱۲.۶۹ ت
Jun 20, 2024
$0.748650
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۰۹۳.۳۳ ت
Jun 15, 2024
$0.728204
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۸۷۴.۷۴ ت
Jun 10, 2024
$0.759906
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۷,۷۴۵.۵۳ ت
Jun 05, 2024
$0.817931
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۶۲۶.۶۴ ت
May 31, 2024
$0.718448
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۸۰۳.۴۴ ت
May 26, 2024
$0.695505
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۶۰۶.۳۲ ت
May 21, 2024
$0.701804
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۱۲۵.۰۱ ت
May 16, 2024
$0.665986
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۴۰۰.۱۰ ت
May 11, 2024
$0.675616
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۶۲۳.۰۸ ت
May 06, 2024
$0.717254
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۷۶۴.۴۴ ت
May 01, 2024
$0.633050
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶,۶۳۴.۲۲ ت
Apr 26, 2024
$0.731896
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸,۵۰۱.۶۸ ت
Apr 21, 2024
$0.747536
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۴,۰۷۷.۶۸ ت
Apr 16, 2024
$0.652456
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۶۳۲.۴۱ ت
Apr 11, 2024
$0.994474
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۰۸۶.۸۰ ت
Apr 06, 2024
$0.941411
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۸,۱۱۲.۰۲ ت
Apr 01, 2024
$1.09
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۳,۲۹۶.۰۶ ت
Mar 27, 2024
$1.02
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۵۹۵.۴۹ ت
Mar 22, 2024
$0.913331
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۶,۱۲۴.۱۵ ت
Mar 17, 2024
$0.938829
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۲۶۸.۴۷ ت
Mar 12, 2024
$1.17
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۰,۴۹۹.۶۲ ت
Mar 07, 2024
$1.00
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۸,۰۸۴.۴۵ ت
Mar 02, 2024
$0.990847
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۸,۳۹۰.۴۶ ت
Feb 26, 2024
$0.843811
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۸۳۲.۴۹ ت
Feb 21, 2024
$0.808411
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۵,۳۶۰.۳۳ ت
Feb 16, 2024
$0.812668
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۹,۰۸۷.۲۵ ت
Feb 11, 2024
$0.710367
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۶,۰۸۰.۵۹ ت
Feb 06, 2024
$0.651974
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۸,۸۷۲.۱۱ ت
Feb 01, 2024
$0.663731
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۸,۰۱۸.۳۳ ت
Jan 27, 2024
$0.686425
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۴۱,۴۲۶.۰۹ ت
Jan 22, 2024
$0.765937
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۱,۷۹۰.۴۴ ت
Jan 17, 2024
$0.782592
۲۲ دی ۱۴۰۲
۴۰,۴۳۵.۳۷ ت
Jan 12, 2024
$0.777558
۱۷ دی ۱۴۰۲
۳۸,۸۹۹.۶۶ ت
Jan 07, 2024
$0.755891
۱۲ دی ۱۴۰۲
۴۳,۱۳۸.۷۹ ت
Jan 02, 2024
$0.846555
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴۶,۳۲۱.۰۰ ت
Dec 28, 2023
$0.915471
۰۲ دی ۱۴۰۲
۴۵,۸۸۶.۷۶ ت
Dec 23, 2023
$0.920616
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۴۱,۶۷۲.۰۴ ت
Dec 18, 2023
$0.819074
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۴۰,۱۶۶.۶۹ ت
Dec 13, 2023
$0.791602
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۳۹,۱۳۹.۲۸ ت
Dec 08, 2023
$0.773954
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۳۷,۸۴۹.۹۷ ت
Dec 03, 2023
$0.751051
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳۶,۰۰۴.۵۳ ت
Nov 28, 2023
$0.708680
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۲۹,۲۵۱.۶۲ ت
Nov 23, 2023
$0.576051
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۳۱,۷۷۲.۱۰ ت
Nov 18, 2023
$0.616114
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۳۶,۹۱۴.۴۹ ت
Nov 13, 2023
$0.714103