تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cogito Finance از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۰۱.۹۴ ت
Jul 19, 2024
$0.063989
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۰۸.۷۶ ت
Jul 17, 2024
$0.067360
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۱۱.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$0.056630
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۹۵.۸۴ ت
Jul 13, 2024
$0.052952
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۶۴.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.050479
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۵۴.۸۷ ت
Jul 09, 2024
$0.046242
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۱۸.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.041590
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۴۸.۷۳ ت
Jul 05, 2024
$0.039563
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۶۱.۷۹ ت
Jul 03, 2024
$0.046416
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۷۲.۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.047952
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۷۳.۳۹ ت
Jun 29, 2024
$0.050169
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۷۵.۲۰ ت
Jun 27, 2024
$0.050479
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۸۲.۲۷ ت
Jun 25, 2024
$0.048678
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۰۱.۷۴ ت
Jun 23, 2024
$0.050675
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۸۴.۲۷ ت
Jun 21, 2024
$0.051892
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۸۳.۷۳ ت
Jun 19, 2024
$0.053759
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۷۷.۱۰ ت
Jun 17, 2024
$0.057544
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۱۲.۴۰ ت
Jun 15, 2024
$0.061043
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۳۸.۴۳ ت
Jun 13, 2024
$0.061695
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۶۶.۸۰ ت
Jun 11, 2024
$0.061807
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۰۷.۰۹ ت
Jun 09, 2024
$0.064427
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۱۶.۴۹ ت
Jun 07, 2024
$0.068387
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۳۷.۰۹ ت
Jun 05, 2024
$0.069159
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۰۳.۲۹ ت
Jun 03, 2024
$0.067678
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۰۱.۵۰ ت
Jun 01, 2024
$0.069648
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۸۱.۱۱ ت
May 30, 2024
$0.074836
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴,۶۲۲.۴۴ ت
May 28, 2024
$0.080075
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۷۵۸.۸۲ ت
May 26, 2024
$0.083153
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۰۸۸.۳۷ ت
May 24, 2024
$0.087402
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۲۷۶.۱۴ ت
May 22, 2024
$0.092499
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۲۸.۴۶ ت
May 20, 2024
$0.081292
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۷۰.۵۱ ت
May 18, 2024
$0.085387
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۹۳.۶۲ ت
May 16, 2024
$0.085001
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۸۷.۷۹ ت
May 14, 2024
$0.079145
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۰۳۱.۸۶ ت
May 12, 2024
$0.082736
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۳۵۷.۲۶ ت
May 10, 2024
$0.087542
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۳۰.۹۱ ت
May 08, 2024
$0.088288
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۸۰.۶۰ ت
May 06, 2024
$0.093444
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۹۰۱.۷۸ ت
May 04, 2024
$0.095649
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۳۹۹.۷۷ ت
May 02, 2024
$0.087397
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۶۴.۳۹ ت
Apr 30, 2024
$0.092030
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۱۶.۸۴ ت
Apr 28, 2024
$0.101050
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۵۳۷.۹۱ ت
Apr 26, 2024
$0.102608
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۱۵۰.۴۹ ت
Apr 24, 2024
$0.110194
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۲۰۳.۳۵ ت
Apr 22, 2024
$0.125674
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۳۳.۸۱ ت
Apr 20, 2024
$0.116261
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۸۵۹.۱۲ ت
Apr 18, 2024
$0.117157
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۸,۱۸۱.۹۹ ت
Apr 16, 2024
$0.121113
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۸۷۸.۷۹ ت
Apr 14, 2024
$0.113292
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۶۹.۹۱ ت
Apr 12, 2024
$0.158680