تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cogecoin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000000005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۸۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000000004
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۱۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000000005
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۲۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000000005
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۰۱ ت
Jun 19, 2024
$0.000000005
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۹۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000000005
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۱۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000000005
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۴۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000000005
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۸۱ ت
Jun 07, 2024
$0.000000006
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۰۱ ت
Jun 04, 2024
$0.000000006
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۱۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000000006
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۹۶ ت
May 29, 2024
$0.000000006
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۰۶ ت
May 26, 2024
$0.000000007
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۵۹ ت
May 23, 2024
$0.000000007
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۵۰ ت
May 20, 2024
$0.000000005
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۴ ت
May 17, 2024
$0.000000007
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۷۲ ت
May 14, 2024
$0.000000007
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۴۷ ت
May 11, 2024
$0.000000008
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۱۷ ت
May 08, 2024
$0.000000005
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۲۲ ت
May 05, 2024
$0.000000006
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۰۵ ت
May 02, 2024
$0.000000004
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۳۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000000007
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۵۶۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000000008
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۶۱ ت
Apr 23, 2024
$0.000000007
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۷۸ ت
Apr 20, 2024
$0.00000001
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۴۹۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000000007
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۱۷ ت
Apr 14, 2024
$0.00000001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۴۳ ت
Apr 11, 2024
$0.00000001
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۸۷ ت
Apr 08, 2024
$0.00000001
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۸۷۵ ت
Apr 05, 2024
$0.00000001
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۰۱ ت
Apr 02, 2024
$0.00000001
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۷۴۶ ت
Mar 30, 2024
$0.00000001
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۶۶ ت
Mar 27, 2024
$0.00000001
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۶۸ ت
Mar 24, 2024
$0.00000001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۹۳۱ ت
Mar 21, 2024
$0.00000001
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۶۶۳ ت
Mar 18, 2024
$0.00000001
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۷۱۰ ت
Mar 15, 2024
$0.00000001
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۵۳۸ ت
Mar 12, 2024
$0.000000009
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۶۶۸ ت
Mar 09, 2024
$0.00000001
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۴۱۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000000007
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۳۸۵ ت
Mar 03, 2024
$0.000000006
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۴۰۳ ت
Feb 29, 2024
$0.000000006
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۹۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000000005
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۶۱ ت
Feb 23, 2024
$0.000000004
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۵۰ ت
Feb 20, 2024
$0.000000004
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۲۹۹ ت
Feb 17, 2024
$0.000000005