تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cloudname از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000189
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000190
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000181
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000172
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000175
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۰ ت
Jul 04, 2024
$0.000187
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000189
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000204
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000187
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000216
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000200
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۷۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000216
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۶۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000230
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۰۶ ت
Jun 10, 2024
$0.000204
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۷۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000233
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۷۸ ت
Jun 04, 2024
$0.000267
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۶۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000265
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۰۳ ت
May 29, 2024
$0.000291
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۹۳ ت
May 26, 2024
$0.000225
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۳۷ ت
May 23, 2024
$0.000215
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۲۶ ت
May 20, 2024
$0.000223
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۱۵ ت
May 17, 2024
$0.000241
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۰۸ ت
May 14, 2024
$0.000237
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۴۳ ت
May 11, 2024
$0.000235
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۳۶ ت
May 08, 2024
$0.000233
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۵۱ ت
May 05, 2024
$0.000221
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲.۹۴ ت
May 02, 2024
$0.000209
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۵۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000222
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۹۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000233
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۴۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000236
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۲۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000199
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۵۶ ت
Apr 17, 2024
$0.000188
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000190
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۳۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000251
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۳۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000286
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۹۳ ت
Apr 05, 2024
$0.000261
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵.۸۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000252
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۲۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000262
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۴۷ ت
Mar 27, 2024
$0.000316
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۶۶ ت
Mar 24, 2024
$0.000236
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۱۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000230
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۵۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000258
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۷۰ ت
Mar 15, 2024
$0.000261
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۶۵ ت
Mar 12, 2024
$0.000262
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۰۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000251
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۶۱ ت
Mar 06, 2024
$0.000261
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۲۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000257
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۱۶ ت
Feb 29, 2024
$0.000276
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۴.۷۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000257
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۵.۴۲ ت
Feb 23, 2024
$0.000268

افزودن تراکنش

Cloudname

CNAME

  • CNAME
  • IRT
  • USD