تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ClinTex CTi از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

17.53%
$0.020264
۱,۱۷۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۳۸ تومان
معاملات روزانه $172,731
ارزش بازار $2,521,807
سکه در گردش 124,445,175 CTI
ارزش بازار رقیق شده $3,876,820
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۶.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.019861
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۹.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.017827
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۲.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.018696
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۱.۷۷ ت
Jun 29, 2024
$0.020270
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۸۳ ت
Jun 25, 2024
$0.017577
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۵.۳۱ ت
Jun 21, 2024
$0.021120
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۵۳.۷۰ ت
Jun 17, 2024
$0.024770
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۹۳.۴۴ ت
Jun 13, 2024
$0.025323
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۷۵.۵۵ ت
Jun 09, 2024
$0.028355
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۵۹.۰۵ ت
Jun 05, 2024
$0.028421
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۴۰.۷۴ ت
Jun 01, 2024
$0.027861
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۱۶.۴۹ ت
May 28, 2024
$0.033199
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۸۱.۳۰ ت
May 24, 2024
$0.034032
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۸۵.۶۵ ت
May 20, 2024
$0.030063
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۹۵.۱۷ ت
May 16, 2024
$0.032259
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۴۷.۹۵ ت
May 12, 2024
$0.033673
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۱.۳۵ ت
May 08, 2024
$0.037086
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۲۴.۴۶ ت
May 04, 2024
$0.034430
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۲۷.۲۰ ت
Apr 30, 2024
$0.034561
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۵۹۰.۰۸ ت
Apr 26, 2024
$0.040649
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۵۳.۴۴ ت
Apr 22, 2024
$0.048310
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۱۲.۹۵ ت
Apr 18, 2024
$0.041933
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۴۷.۲۳ ت
Apr 14, 2024
$0.042379
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۳۹۳.۳۵ ت
Apr 10, 2024
$0.052257
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۶۵.۲۶ ت
Apr 06, 2024
$0.048780
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۰۵.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$0.054006
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۷۰.۱۸ ت
Mar 29, 2024
$0.052916
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۷۶.۹۶ ت
Mar 25, 2024
$0.072521
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۶۲۴.۵۸ ت
Mar 21, 2024
$0.075440
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۵۹۹.۲۴ ت
Mar 17, 2024
$0.060207
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۹۹.۴۹ ت
Mar 13, 2024
$0.075373
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۶۳.۲۰ ت
Mar 09, 2024
$0.052925
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۷۰.۱۴ ت
Mar 05, 2024
$0.049240
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۰۷.۱۵ ت
Mar 01, 2024
$0.049107
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۵۶.۶۹ ت
Feb 26, 2024
$0.042838
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۲۲.۱۹ ت
Feb 22, 2024
$0.028473
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۰۰.۹۰ ت
Feb 18, 2024
$0.021445
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۴۹.۰۸ ت
Feb 14, 2024
$0.020833
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۴۶.۱۳ ت
Feb 10, 2024
$0.020890
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۴۴.۸۶ ت
Feb 06, 2024
$0.020687
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۱۹.۹۳ ت
Feb 02, 2024
$0.020944
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۱۷۷.۲۳ ت
Jan 29, 2024
$0.020687
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۰۷.۱۴ ت
Jan 25, 2024
$0.016338
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۹۵.۸۲ ت
Jan 21, 2024
$0.016648
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۰۶۶.۸۷ ت
Jan 17, 2024
$0.019978
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۱۳۶.۶۷ ت
Jan 13, 2024
$0.021664
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۱۱۳.۲۵ ت
Jan 09, 2024
$0.021638
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱,۱۴۳.۰۲ ت
Jan 05, 2024
$0.022167
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱,۱۸۵.۶۷ ت
Jan 01, 2024
$0.023161
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱,۱۸۳.۰۲ ت
Dec 28, 2023
$0.023380