تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ClassZZ از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.55%
$0.007232
۴۲۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۷۱ تومان
معاملات روزانه $11,981
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 CZZ
ارزش بازار رقیق شده $14,464,049
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱۸.۱۵ ت
Jul 13, 2024
$0.007152
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۴۱.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.007479
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱۶.۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.006870
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۵۹.۴۷ ت
Jul 04, 2024
$0.007441
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۹.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.007737
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳۵.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$0.007080
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۲۷.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$0.006985
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۸.۳۴ ت
Jun 22, 2024
$0.007386
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۹.۷۵ ت
Jun 19, 2024
$0.006588
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۴۷.۹۷ ت
Jun 16, 2024
$0.009345
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۹.۵۹ ت
Jun 13, 2024
$0.009827
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۵.۹۸ ت
Jun 10, 2024
$0.010939
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۶.۱۵ ت
Jun 07, 2024
$0.013045
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷۹۴.۷۱ ت
Jun 04, 2024
$0.013467
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۸۵.۳۷ ت
Jun 01, 2024
$0.013336
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۷۵.۷۶ ت
May 29, 2024
$0.016712
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۴۲.۳۲ ت
May 26, 2024
$0.021707
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۴.۷۳ ت
May 23, 2024
$0.023748
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۰۵.۱۹ ت
May 20, 2024
$0.023658
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۸.۷۰ ت
May 17, 2024
$0.020822
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۱۷.۱۵ ت
May 14, 2024
$0.023926
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۷.۱۵ ت
May 11, 2024
$0.019862
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۰۳.۷۲ ت
May 08, 2024
$0.022819
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸۲.۶۴ ت
May 05, 2024
$0.016082
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۶.۵۳ ت
May 02, 2024
$0.013377
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۲.۲۶ ت
Apr 29, 2024
$0.014166
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۳.۰۹ ت
Apr 26, 2024
$0.016370
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۰.۹۱ ت
Apr 23, 2024
$0.011335
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰۴.۶۲ ت
Apr 20, 2024
$0.010592
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۵۵.۸۹ ت
Apr 17, 2024
$0.011356
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۹۰.۷۹ ت
Apr 14, 2024
$0.011371
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸۹۲.۸۲ ت
Apr 11, 2024
$0.013737
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۹.۱۶ ت
Apr 08, 2024
$0.011413
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۲۶.۱۰ ت
Apr 05, 2024
$0.011197
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۱۸.۸۹ ت
Apr 02, 2024
$0.011405
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۷.۷۶ ت
Mar 30, 2024
$0.008993
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۴.۴۵ ت
Mar 27, 2024
$0.008195
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۱.۲۸ ت
Mar 24, 2024
$0.006954
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۳.۲۱ ت
Mar 21, 2024
$0.007066
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۲۳.۵۷ ت
Mar 18, 2024
$0.007021
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۶۸.۸۶ ت
Mar 15, 2024
$0.009470
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۲۶.۵۸ ت
Mar 12, 2024
$0.007152
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۳.۴۶ ت
Mar 09, 2024
$0.002734
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۷.۲۲ ت
Mar 06, 2024
$0.002971
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹.۴۷ ت
Mar 03, 2024
$0.003027
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۴.۷۲ ت
Feb 29, 2024
$0.002990
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۵.۷۳ ت
Feb 26, 2024
$0.002890
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۵.۹۵ ت
Feb 23, 2024
$0.002718
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۵.۷۰ ت
Feb 20, 2024
$0.002764
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۳.۳۴ ت
Feb 17, 2024
$0.002931