تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cirus Foundation از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۷.۹۷ ت
Jul 19, 2024
$0.007224
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵۳.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.006092
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴۲.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.005853
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶۷.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.006225
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱۳.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.006819
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳۸.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.008713
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۸.۵۱ ت
Jul 01, 2024
$0.007558
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۱.۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.007650
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.008531
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۶۹.۸۷ ت
Jun 22, 2024
$0.009602
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۵.۹۲ ت
Jun 19, 2024
$0.010231
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۹۱.۷۳ ت
Jun 16, 2024
$0.013502
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۳.۹۳ ت
Jun 13, 2024
$0.013971
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۳.۴۶ ت
Jun 10, 2024
$0.014452
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۶۱.۷۷ ت
Jun 07, 2024
$0.016375
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۴۸.۶۴ ت
Jun 04, 2024
$0.017770
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۵۸.۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.016279
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۴.۰۰ ت
May 29, 2024
$0.017709
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۷۸.۴۸ ت
May 26, 2024
$0.017097
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۵.۲۲ ت
May 23, 2024
$0.017840
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۴۳.۶۴ ت
May 20, 2024
$0.019254
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۹۵.۹۶ ت
May 17, 2024
$0.022142
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۶۲.۹۲ ت
May 14, 2024
$0.023010
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۴۶.۲۸ ت
May 11, 2024
$0.025234
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۵۹.۵۰ ت
May 08, 2024
$0.025352
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۴۵.۶۱ ت
May 05, 2024
$0.022022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۴۲.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.023355
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۷۵.۹۲ ت
Apr 29, 2024
$0.027535
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۳۸.۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.027279
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۷۲.۴۵ ت
Apr 23, 2024
$0.030178
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۵۲.۵۲ ت
Apr 20, 2024
$0.027848
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۵۴.۹۱ ت
Apr 17, 2024
$0.026365
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۵.۸۸ ت
Apr 14, 2024
$0.028268
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۱۷.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$0.029502
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۸۰.۷۳ ت
Apr 08, 2024
$0.031002
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۷۶.۳۰ ت
Apr 05, 2024
$0.036646
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۳۹.۴۴ ت
Apr 02, 2024
$0.033928
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۹۴.۴۴ ت
Mar 30, 2024
$0.038607
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۴۲.۰۹ ت
Mar 27, 2024
$0.036425
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۵۲.۱۰ ت
Mar 24, 2024
$0.037928
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۶۴.۴۹ ت
Mar 21, 2024
$0.036940
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۸۴.۸۳ ت
Mar 18, 2024
$0.039529
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۷۶.۳۸ ت
Mar 15, 2024
$0.052880
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳,۲۴۸.۴۳ ت
Mar 12, 2024
$0.054469
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۷۴۵.۴۶ ت
Mar 09, 2024
$0.045935
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۲۶.۰۳ ت
Mar 06, 2024
$0.040678
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۷۲۳.۹۱ ت
Mar 03, 2024
$0.045950
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۷۰.۹۱ ت
Feb 29, 2024
$0.037161
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۶۸.۲۵ ت
Feb 26, 2024
$0.043040
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۱۷.۰۹ ت
Feb 23, 2024
$0.038652