تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Charged Particles از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶.۵۴ ت
Jul 19, 2024
$0.008237
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۵۳.۹۴ ت
Jul 16, 2024
$0.007832
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴۰.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.007541
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۶۱.۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.007828
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵۹.۷۳ ت
Jul 07, 2024
$0.007585
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲۰.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.006814
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۴.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.006687
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۷۷.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.006137
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۷۸ ت
Jun 25, 2024
$0.006215
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲۵.۱۱ ت
Jun 22, 2024
$0.007163
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۳.۵۸ ت
Jun 19, 2024
$0.007827
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۹.۱۱ ت
Jun 16, 2024
$0.009023
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۹.۳۰ ت
Jun 13, 2024
$0.008466
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۷.۸۸ ت
Jun 10, 2024
$0.010124
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۱.۴۶ ت
Jun 07, 2024
$0.010240
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۱.۵۶ ت
Jun 04, 2024
$0.010533
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۷.۰۰ ت
Jun 01, 2024
$0.010986
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۱.۷۹ ت
May 29, 2024
$0.012362
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۰۱.۴۹ ت
May 26, 2024
$0.010510
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۴۵.۸۷ ت
May 23, 2024
$0.011239
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴۸.۰۶ ت
May 20, 2024
$0.012594
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۶.۹۱ ت
May 17, 2024
$0.013274
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۰۸.۲۱ ت
May 14, 2024
$0.013645
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱۷.۳۹ ت
May 11, 2024
$0.013339
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۰.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.014794
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۲.۳۲ ت
May 05, 2024
$0.016240
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۱۲.۴۵ ت
May 02, 2024
$0.013149
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۹.۷۲ ت
Apr 29, 2024
$0.014289
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۸.۵۳ ت
Apr 26, 2024
$0.014415
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۲.۲۷ ت
Apr 23, 2024
$0.015946
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸۱.۴۷ ت
Apr 20, 2024
$0.014754
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۸۹ ت
Apr 17, 2024
$0.015217
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۱۴.۶۹ ت
Apr 14, 2024
$0.016028
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۰۱.۸۵ ت
Apr 11, 2024
$0.018492
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۴۵.۱۵ ت
Apr 08, 2024
$0.021054
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۴۴.۷۶ ت
Apr 05, 2024
$0.017654
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۸۳.۲۷ ت
Apr 02, 2024
$0.018764
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۱۲.۴۸ ت
Mar 30, 2024
$0.019549
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۲۱.۸۲ ت
Mar 27, 2024
$0.023099
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۳۳.۰۵ ت
Mar 24, 2024
$0.023108
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۴.۹۶ ت
Mar 21, 2024
$0.016883
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۵۲.۱۴ ت
Mar 18, 2024
$0.017439
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۳۲.۷۴ ت
Mar 15, 2024
$0.017193
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۱۷.۴۹ ت
Mar 12, 2024
$0.020414
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۰.۳۴ ت
Mar 09, 2024
$0.016904
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۹۵.۷۱ ت
Mar 06, 2024
$0.015018
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۱.۰۵ ت
Mar 03, 2024
$0.014862
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۰۹.۶۴ ت
Feb 29, 2024
$0.015571
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۳.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$0.018547
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۰۴.۸۴ ت
Feb 23, 2024
$0.019261