تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت چین جی پی تی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۷۳.۱۹ ت
Jul 17, 2024
$0.156358
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۲۷.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.133799
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۷۱.۲۵ ت
Jul 13, 2024
$0.127790
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۹۱.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.129208
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۴۵.۳۱ ت
Jul 09, 2024
$0.128332
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۰۴.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.137026
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۸۴.۹۹ ت
Jul 05, 2024
$0.135483
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۱۱.۷۸ ت
Jul 03, 2024
$0.147789
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۹۳.۸۰ ت
Jul 01, 2024
$0.161228
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۹۴.۳۷ ت
Jun 29, 2024
$0.159880
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۵۴.۷۲ ت
Jun 27, 2024
$0.161764
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۵۸.۵۱ ت
Jun 25, 2024
$0.164180
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۵۴.۳۵ ت
Jun 23, 2024
$0.161297
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۱۲.۰۹ ت
Jun 21, 2024
$0.170134
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۱۱.۳۱ ت
Jun 19, 2024
$0.157227
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۷۸۹.۰۸ ت
Jun 17, 2024
$0.166803
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۹,۱۴۴.۱۱ ت
Jun 15, 2024
$0.154520
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۰۳۷.۶۹ ت
Jun 13, 2024
$0.170203
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۶۴۷.۷۵ ت
Jun 11, 2024
$0.179477
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۱۴۰.۲۲ ت
Jun 09, 2024
$0.188525
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۷۰۴.۱۶ ت
Jun 07, 2024
$0.199270
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۴۳۸.۱۰ ت
Jun 05, 2024
$0.195946
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۱۸.۲۶ ت
Jun 03, 2024
$0.201487
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۴۹۰.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.212094
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۹۳۷.۳۰ ت
May 30, 2024
$0.220989
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۹۰۱.۰۵ ت
May 28, 2024
$0.240810
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۰۷۰.۴۱ ت
May 26, 2024
$0.245859
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۱۲۵.۴۶ ت
May 24, 2024
$0.242632
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۲۴۷.۲۶ ت
May 22, 2024
$0.249776
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۶۵۵.۸۸ ت
May 20, 2024
$0.229912
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۷۱۸.۲۸ ت
May 18, 2024
$0.235664
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۷۸۱.۷۲ ت
May 16, 2024
$0.234592
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۸۱۶.۱۳ ت
May 14, 2024
$0.233260
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۴۳۱.۵۵ ت
May 12, 2024
$0.237290
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۵۵۶.۰۲ ت
May 10, 2024
$0.237859
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۵۵۵.۸۵ ت
May 08, 2024
$0.252885
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۹۸۱.۶۱ ت
May 06, 2024
$0.262771
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۵۶۹.۵۸ ت
May 04, 2024
$0.252331
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۹۱۳.۴۶ ت
May 02, 2024
$0.225195
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۸۸۷.۱۱ ت
Apr 30, 2024
$0.241874
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۶۶۱.۰۱ ت
Apr 28, 2024
$0.238305
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۴۶۷.۲۱ ت
Apr 26, 2024
$0.258443
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۲۹۰.۹۴ ت
Apr 24, 2024
$0.281878
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۱۹۸.۳۵ ت
Apr 22, 2024
$0.294117
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۹۰۴.۱۳ ت
Apr 20, 2024
$0.269150
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۲۳۲.۲۲ ت
Apr 18, 2024
$0.241977
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۹۲۹.۵۷ ت
Apr 16, 2024
$0.235796
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۱۳۶.۶۸ ت
Apr 14, 2024
$0.246415
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۹۸۴.۷۷ ت
Apr 12, 2024
$0.305806
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۷۳۱.۳۵ ت
Apr 10, 2024
$0.319260