تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت چاینگ از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۱۲.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.078899
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۵۵.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.078950
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۹۳۴.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.081418
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۸۷.۱۸ ت
Jul 04, 2024
$0.084008
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۶۱.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.081650
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۶۸۷.۸۴ ت
Jun 28, 2024
$0.076136
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۸۴۷.۱۰ ت
Jun 25, 2024
$0.079117
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۰۹.۵۰ ت
Jun 22, 2024
$0.086093
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵,۷۱۳.۱۱ ت
Jun 19, 2024
$0.096469
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵,۹۰۵.۸۸ ت
Jun 16, 2024
$0.100720
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶,۰۰۹.۹۴ ت
Jun 13, 2024
$0.101907
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶,۱۶۲.۳۷ ت
Jun 10, 2024
$0.104353
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶,۶۰۸.۵۷ ت
Jun 07, 2024
$0.112515
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۱۷.۳۳ ت
Jun 04, 2024
$0.118916
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۰۴.۲۴ ت
Jun 01, 2024
$0.117241
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷,۴۶۸.۳۹ ت
May 29, 2024
$0.127914
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۳۹۸.۳۱ ت
May 26, 2024
$0.111800
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶,۵۸۰.۳۷ ت
May 23, 2024
$0.114509
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۳۸۰.۳۶ ت
May 20, 2024
$0.124256
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۷۲.۹۵ ت
May 17, 2024
$0.129390
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۸۶.۸۴ ت
May 14, 2024
$0.129778
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۳۹۷.۴۲ ت
May 11, 2024
$0.120720
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۰۴۴.۸۹ ت
May 08, 2024
$0.130782
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۳۹۸.۷۸ ت
May 05, 2024
$0.137457
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۲۸۰.۵۸ ت
May 02, 2024
$0.134024
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۱۷۶.۵۲ ت
Apr 29, 2024
$0.150769
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۵۳۵.۹۸ ت
Apr 26, 2024
$0.149661
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۸۳.۱۳ ت
Apr 23, 2024
$0.171099
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۲۲۶.۰۹ ت
Apr 20, 2024
$0.168760
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۹۶۷.۲۰ ت
Apr 17, 2024
$0.194816
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۲۲۵.۴۵ ت
Apr 14, 2024
$0.190173
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۵۵۱.۱۶ ت
Apr 11, 2024
$0.223893
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۰۶۹.۵۴ ت
Apr 08, 2024
$0.235872
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۹۳۸.۷۳ ت
Apr 05, 2024
$0.230379
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۰۸۵.۶۵ ت
Apr 02, 2024
$0.255092
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۶۹۶.۳۱ ت
Mar 30, 2024
$0.253082
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۴۳۵.۱۴ ت
Mar 27, 2024
$0.202025
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۶۳.۶۰ ت
Mar 24, 2024
$0.167117
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۸۴۵.۵۳ ت
Mar 21, 2024
$0.176922
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۰۵۷.۴۳ ت
Mar 18, 2024
$0.166706
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۴۶۴.۲۴ ت
Mar 15, 2024
$0.190857
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۳۴۷.۶۴ ت
Mar 12, 2024
$0.173507
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۱۰۸.۱۷ ت
Mar 09, 2024
$0.169124
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸,۴۱۸.۳۷ ت
Mar 06, 2024
$0.141155
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸,۱۰۹.۳۶ ت
Mar 03, 2024
$0.136799
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸,۰۳۴.۶۰ ت
Feb 29, 2024
$0.137536
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶,۸۸۸.۶۶ ت
Feb 26, 2024
$0.120121
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۵۶.۰۹ ت
Feb 23, 2024
$0.084660
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴,۹۱۸.۹۶ ت
Feb 20, 2024
$0.087334
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵,۰۳۹.۳۵ ت
Feb 17, 2024
$0.090429