تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Celestial از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۲.۵۲ ت
Jul 25, 2024
$0.000042
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲.۶۶ ت
Jul 22, 2024
$0.000046
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000044
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000044
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000044
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000046
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000047
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000050
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000050
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000050
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000051
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000054
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000057
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۸ ت
Jun 16, 2024
$0.000059
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000062
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳.۶۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000061
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۴۵ ت
Jun 07, 2024
$0.000075
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳.۸۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000064
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳.۷۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000063
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۲ ت
May 29, 2024
$0.000056
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳.۳۰ ت
May 26, 2024
$0.000057
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳.۱۱ ت
May 23, 2024
$0.000054
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
May 20, 2024
$0.000051
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۰۹ ت
May 17, 2024
$0.000052
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۲۰ ت
May 14, 2024
$0.000054
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۱۹ ت
May 11, 2024
$0.000052
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۴۶ ت
May 08, 2024
$0.000056
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۲۳ ت
May 05, 2024
$0.000052
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۳۸ ت
May 02, 2024
$0.000054
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۶۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000060
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۱۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000065
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۳۷ ت
Apr 23, 2024
$0.000066
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۹۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000073
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴.۸۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000072
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵.۴۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000078
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶.۴۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000099
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶.۶۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000104
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶.۵۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000101
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶.۳۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000101
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000099
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸.۴۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000136
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸.۰۳ ت
Mar 24, 2024
$0.000129
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶.۲۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000102
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶.۹۷ ت
Mar 18, 2024
$0.000115
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷.۵۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000125
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶.۲۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000105
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵.۶۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000095
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵.۶۷ ت
Mar 06, 2024
$0.000095
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵.۷۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000096
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵.۳۲ ت
Feb 29, 2024
$0.000091

افزودن تراکنش

Celestial

CELT

  • CELT
  • IRT
  • USD