تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت CAD Coin از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۲۵۹.۴۶ ت
Jul 03, 2024
$0.474575
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۰۷۲.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.474575
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۰۷۴.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.474575
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۰۶.۸۵ ت
Jun 21, 2024
$0.474575
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۸۵۱.۱۵ ت
Jun 17, 2024
$0.474575
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۹۸۸.۰۷ ت
Jun 13, 2024
$0.474575
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۰۴۳.۳۶ ت
Jun 09, 2024
$0.474575
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۷۰۲.۶۱ ت
Jun 05, 2024
$0.474575
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۹۴۷.۲۵ ت
Jun 01, 2024
$0.474575
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۳۹۵.۳۲ ت
May 28, 2024
$0.474575
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۶۳۱.۳۴ ت
May 24, 2024
$0.474622
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۶۷۹.۷۱ ت
May 20, 2024
$0.381839
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۰۶۸.۳۶ ت
May 16, 2024
$0.358625
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۸۱۰.۸۹ ت
May 12, 2024
$0.358625
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۸۶۱.۲۵ ت
May 08, 2024
$0.387902
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۳۶۷.۸۰ ت
May 04, 2024
$0.378714
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۹۲۱.۲۳ ت
Apr 30, 2024
$0.404900
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۰۶۰.۲۳ ت
Apr 26, 2024
$0.393305
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۶۸۰.۵۱ ت
Apr 22, 2024
$0.393423
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۴۶۳.۸۵ ت
Apr 18, 2024
$0.364688
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۸۸۶.۸۹ ت
Apr 14, 2024
$0.357858
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۶۳۲.۲۸ ت
Apr 10, 2024
$0.456334
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۸۳۴.۷۳ ت
Apr 06, 2024
$0.413551
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۱۱۷.۱۰ ت
Apr 02, 2024
$0.461751
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۵۴۴.۹۳ ت
Mar 29, 2024
$0.461903
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۵۸۵.۹۷ ت
Mar 25, 2024
$0.463058
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۰۰۵.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.489470
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۲۸۸.۰۱ ت
Mar 17, 2024
$0.523377
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶,۴۲۳.۵۹ ت
Mar 13, 2024
$0.610151
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۳,۷۱۳.۲۸ ت
Mar 09, 2024
$0.564073
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۲۰۷.۵۷ ت
Mar 05, 2024
$0.517371
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۸,۳۴۶.۱۹ ت
Mar 01, 2024
$0.647739
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۵۳۶.۵۳ ت
Feb 26, 2024
$0.567357
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۴۰۶.۴۹ ت
Feb 22, 2024
$0.481051
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۵,۲۹۱.۶۵ ت
Feb 18, 2024
$0.451652
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲,۸۲۹.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.413916
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۹۹۸.۸۴ ت
Feb 10, 2024
$0.382740
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۷۰۹.۸۴ ت
Feb 06, 2024
$0.356155
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۰,۷۴۵.۰۱ ت
Feb 02, 2024
$0.356155
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۳۷۴.۱۰ ت
Jan 29, 2024
$0.340461
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۳۵۸.۸۳ ت
Jan 25, 2024
$0.330655
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۳۴۱.۱۵ ت
Jan 21, 2024
$0.396605
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۱,۱۷۸.۷۴ ت
Jan 17, 2024
$0.396605
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۰,۸۱۱.۱۹ ت
Jan 13, 2024
$0.396645
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۸,۶۴۷.۰۰ ت
Jan 09, 2024
$0.362440
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۶,۲۱۴.۴۷ ت
Jan 05, 2024
$0.508401
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۷,۲۶۵.۷۵ ت
Jan 01, 2024
$0.532617
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۶,۹۳۵.۹۱ ت
Dec 28, 2023
$0.532351
۰۳ دی ۱۴۰۲
۲۵,۵۶۶.۱۶ ت
Dec 24, 2023
$0.509707
۲۹ آذر ۱۴۰۲
۲۵,۷۹۷.۱۳ ت
Dec 20, 2023
$0.509809

افزودن تراکنش

CAD Coin

CADC

  • CADC
  • IRT
  • USD