تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت بابل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶.۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.001823
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۶۰ ت
Jul 01, 2024
$0.001881
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۷.۳۰ ت
Jun 17, 2024
$0.001998
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۰.۲۳ ت
Jun 03, 2024
$0.002032
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸.۱۱ ت
May 20, 2024
$0.001988
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۶.۸۷ ت
May 06, 2024
$0.001921
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴.۷۸ ت
Apr 22, 2024
$0.001298
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۸.۶۵ ت
Apr 08, 2024
$0.001387
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۵۸ ت
Mar 25, 2024
$0.002018
۲۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۴.۰۹ ت
Mar 11, 2024
$0.002761
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۸.۶۳ ت
Feb 26, 2024
$0.002068
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۲.۶۳ ت
Feb 12, 2024
$0.002413
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۵.۶۶ ت
Jan 29, 2024
$0.001681
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱۳۳.۷۷ ت
Jan 15, 2024
$0.002508
۱۱ دی ۱۴۰۲
۱۲۹.۷۸ ت
Jan 01, 2024
$0.002535
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱۲۶.۴۳ ت
Dec 18, 2023
$0.002485
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۴۱.۳۷ ت
Dec 04, 2023
$0.002797
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۱۷۱.۰۷ ت
Nov 20, 2023
$0.003367
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۶۳.۰۰ ت
Nov 06, 2023
$0.003157
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۳۶.۷۷ ت
Oct 23, 2023
$0.002698
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۱۱۷.۹۹ ت
Oct 09, 2023
$0.002235
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۱۱۸.۴۶ ت
Sep 25, 2023
$0.002364
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۱۱۵.۲۹ ت
Sep 11, 2023
$0.002325
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۱۱۵.۰۹ ت
Aug 28, 2023
$0.002349
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۱۲۹.۹۸ ت
Aug 14, 2023
$0.002636
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۳۰.۱۰ ت
Jul 31, 2023
$0.002635
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۱۳۲.۸۷ ت
Jul 17, 2023
$0.002721
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱۳۸.۳۷ ت
Jul 03, 2023
$0.002756
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۱۵.۴۸ ت
Jun 19, 2023
$0.002372
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۲۴.۵۲ ت
Jun 05, 2023
$0.002440
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۲۵.۵۵ ت
May 22, 2023
$0.002408
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۳۷.۰۶ ت
May 08, 2023
$0.002566
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۲۸.۵۳ ت
Apr 24, 2023
$0.002483
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۷۱.۳۱ ت
Apr 10, 2023
$0.001416
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۷۳.۹۶ ت
Mar 27, 2023
$0.001400
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۴۹.۶۱ ت
Mar 13, 2023
$0.001106
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۱۱.۶۸ ت
Feb 27, 2023
$0.002591
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۰۴.۰۴ ت
Feb 13, 2023
$0.002396
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۱۴.۱۶ ت
Jan 30, 2023
$0.002615
۲۶ دی ۱۴۰۱
۹۲.۵۳ ت
Jan 16, 2023
$0.002297
۱۲ دی ۱۴۰۱
۷۰.۸۸ ت
Jan 02, 2023
$0.001828
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۷۱.۵۸ ت
Dec 19, 2022
$0.001843
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۶۷.۵۴ ت
Dec 05, 2022
$0.001884
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۶۳.۰۷ ت
Nov 21, 2022
$0.001792
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۸۰.۹۷ ت
Nov 07, 2022
$0.002301
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۵۷.۷۱ ت
Oct 24, 2022
$0.001761
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۶۹.۵۱ ت
Oct 10, 2022
$0.002139
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۶۵.۵۲ ت
Sep 26, 2022
$0.002068
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۷۴.۱۷ ت
Sep 12, 2022
$0.002394
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۵۳.۵۷ ت
Aug 29, 2022
$0.001765