تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BT.Finance از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۶۹.۶۷ ت
Jul 19, 2024
$0.257027
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۲۷.۲۸ ت
Jul 15, 2024
$0.243201
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۱۹.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.231822
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۴۹.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.230166
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۷۹۸.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.256238
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۹۹.۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.253008
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۵.۴۵ ت
Jun 25, 2024
$0.251456
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۶۵۶.۹۴ ت
Jun 21, 2024
$0.263425
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۹۳۴.۰۸ ت
Jun 17, 2024
$0.271511
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۷۴۴.۷۴ ت
Jun 13, 2024
$0.266973
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۳۱۸.۴۲ ت
Jun 09, 2024
$0.276155
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۶۹۷.۵۰ ت
Jun 05, 2024
$0.286045
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۶۱۹.۲۴ ت
Jun 01, 2024
$0.282212
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۸۶۱.۴۱ ت
May 28, 2024
$0.292093
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۴۷۷.۴۸ ت
May 24, 2024
$0.283033
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۶۸۹.۵۵ ت
May 20, 2024
$0.230479
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۳۸۴.۷۸ ت
May 16, 2024
$0.227835
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۲۷۳.۲۶ ت
May 12, 2024
$0.218245
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۸۶۶.۴۵ ت
May 08, 2024
$0.225421
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۳۵۶.۰۲ ت
May 04, 2024
$0.232663
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۸۴۴.۲۸ ت
Apr 30, 2024
$0.241178
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۰۹۱.۶۶ ت
Apr 26, 2024
$0.236854
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۹.۲۳ ت
Apr 22, 2024
$0.236068
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۰۰۱.۵۰ ت
Apr 18, 2024
$0.223630
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۷۱۹.۶۰ ت
Apr 14, 2024
$0.226038
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۰۶۹.۶۲ ت
Apr 10, 2024
$0.262870
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۱۵۷.۲۷ ت
Apr 06, 2024
$0.249000
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۵۷۸.۶۳ ت
Apr 02, 2024
$0.262910
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۵۰۸.۵۱ ت
Mar 29, 2024
$0.267134
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۹۹۳.۸۰ ت
Mar 25, 2024
$0.259080
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۱۵۰.۲۴ ت
Mar 21, 2024
$0.263458
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۵,۸۰۱.۷۴ ت
Mar 17, 2024
$0.264327
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۸۱۷.۳۶ ت
Mar 13, 2024
$0.298468
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۴۶۳.۰۳ ت
Mar 09, 2024
$0.292182
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۶,۴۳۹.۹۰ ت
Mar 05, 2024
$0.272547
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۴,۸۵۹.۲۱ ت
Mar 01, 2024
$0.251000
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۳,۳۷۹.۷۱ ت
Feb 26, 2024
$0.233309
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲,۶۹۲.۴۲ ت
Feb 22, 2024
$0.222783
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۱,۷۰۳.۷۸ ت
Feb 18, 2024
$0.209003
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۹۳۰.۳۶ ت
Feb 14, 2024
$0.198177
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۴۶.۰۷ ت
Feb 10, 2024
$0.009953
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۰۸.۹۲ ت
Feb 06, 2024
$0.009196
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵۳۶.۷۴ ت
Feb 02, 2024
$0.009214
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۱۳.۶۹ ت
Jan 29, 2024
$0.009027
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۹۶.۲۴ ت
Jan 25, 2024
$0.008937
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۳۱.۴۴ ت
Jan 21, 2024
$0.009876
۲۷ دی ۱۴۰۲
۵۵۲.۸۱ ت
Jan 17, 2024
$0.010352
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵۲۹.۱۰ ت
Jan 13, 2024
$0.010084
۱۹ دی ۱۴۰۲
۹,۲۴۳.۶۳ ت
Jan 09, 2024
$0.179667
۱۵ دی ۱۴۰۲
۹,۰۱۱.۵۴ ت
Jan 05, 2024
$0.174769

افزودن تراکنش

BT.Finance

BT

  • BT
  • IRT
  • USD