تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Brokoli Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶۷.۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.004568
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۹.۸۴ ت
Jul 10, 2024
$0.005085
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰۰.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.004964
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹۲.۲۳ ت
Jul 04, 2024
$0.004732
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۱.۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.004707
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۱.۶۵ ت
Jun 28, 2024
$0.004736
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰۴.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.004964
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵۷.۷۰ ت
Jun 22, 2024
$0.006027
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۲۲.۷۸ ت
Jun 19, 2024
$0.005450
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۴.۴۵ ت
Jun 16, 2024
$0.006215
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۹۶ ت
Jun 13, 2024
$0.006391
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۲.۷۵ ت
Jun 10, 2024
$0.007158
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۱.۴۴ ت
Jun 07, 2024
$0.007005
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۵۹.۱۰ ت
Jun 04, 2024
$0.006085
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۲.۲۰ ت
Jun 01, 2024
$0.009377
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۶۲.۰۹ ت
May 29, 2024
$0.009627
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۸.۲۴ ت
May 26, 2024
$0.008181
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۷.۲۲ ت
May 23, 2024
$0.009000
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۸.۶۵ ت
May 20, 2024
$0.009068
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۹.۰۰ ت
May 17, 2024
$0.008696
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶۵.۷۵ ت
May 14, 2024
$0.009551
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۷.۳۸ ت
May 11, 2024
$0.010891
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷۸.۰۸ ت
May 08, 2024
$0.011023
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۲.۴۸ ت
May 05, 2024
$0.014279
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۱.۲۴ ت
May 02, 2024
$0.013777
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۶.۶۳ ت
Apr 29, 2024
$0.015060
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷۱.۴۳ ت
Apr 26, 2024
$0.015246
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۰.۵۳ ت
Apr 23, 2024
$0.015919
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۳.۹۲ ت
Apr 20, 2024
$0.016144
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۶.۴۷ ت
Apr 17, 2024
$0.014820
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۴۹.۶۷ ت
Apr 14, 2024
$0.013655
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۹۳۴.۷۴ ت
Apr 11, 2024
$0.014382
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۸.۵۰ ت
Apr 08, 2024
$0.015628
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹۱۴.۶۷ ت
Apr 05, 2024
$0.014105
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۳.۹۳ ت
Apr 02, 2024
$0.018616
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۵۲.۱۴ ت
Mar 30, 2024
$0.021801
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۰۳.۰۱ ت
Mar 27, 2024
$0.022793
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۱۸.۹۱ ت
Mar 24, 2024
$0.022880
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۳۵.۶۹ ت
Mar 21, 2024
$0.026682
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۲۲.۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.023571
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۱۹.۸۰ ت
Mar 15, 2024
$0.026966
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۷۵.۸۳ ت
Mar 12, 2024
$0.026423
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۶.۷۶ ت
Mar 09, 2024
$0.013163
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸۳۷.۰۰ ت
Mar 06, 2024
$0.014034
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۶۱.۵۳ ت
Mar 03, 2024
$0.016220
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۵.۷۳ ت
Feb 29, 2024
$0.015162
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۹۸.۰۸ ت
Feb 26, 2024
$0.013916
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۴.۴۱ ت
Feb 23, 2024
$0.006701
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۷.۱۵ ت
Feb 20, 2024
$0.005986
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۹۴.۴۰ ت
Feb 17, 2024
$0.005283