تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bork از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۵.۲۰ ت
Jul 23, 2024
$0.000261
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۶.۱۲ ت
Jul 22, 2024
$0.000280
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۷۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000257
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۲۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000250
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000200
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۶۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000201
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000216
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000215
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۳۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000193
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۷۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000202
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000217
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000204
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000216
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000218
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۷۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000231
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000213
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۹۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000230
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000209
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000227
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000257
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000281
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000284
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000295
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۳۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000296
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000288
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000305
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000304
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000315
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000302
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000288
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000303
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000294
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000310
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۳۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000327
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000288
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۷۷ ت
Jun 18, 2024
$0.000301
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۷۵ ت
Jun 17, 2024
$0.000336
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۳۵ ت
Jun 16, 2024
$0.000330
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۳۵ ت
Jun 15, 2024
$0.000327
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۶۰ ت
Jun 14, 2024
$0.000347
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000371
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۳.۳۱ ت
Jun 12, 2024
$0.000394
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴.۱۵ ت
Jun 11, 2024
$0.000407
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۲۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000427
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۴.۸۵ ت
Jun 09, 2024
$0.000420
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۴۹ ت
Jun 08, 2024
$0.000431
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۲۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000497
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۳۱ ت
Jun 06, 2024
$0.000568
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۷۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000338
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۸۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000318

افزودن تراکنش

Bork

BORK

  • BORK
  • IRT
  • USD