تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BoringDAO از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۲۰.۷۸ ت
Jul 22, 2024
$0.002102
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$0.002154
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۷۹ ت
Jul 16, 2024
$0.002066
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001944
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.001841
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.002051
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.002420
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۲.۷۷ ت
Jul 01, 2024
$0.002787
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۸.۷۲ ت
Jun 28, 2024
$0.002740
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$0.002789
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.002771
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۱.۱۴ ت
Jun 19, 2024
$0.002889
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۸.۱۷ ت
Jun 16, 2024
$0.003209
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۵.۳۷ ت
Jun 13, 2024
$0.003482
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۵۳ ت
Jun 10, 2024
$0.003514
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۸.۳۶ ت
Jun 07, 2024
$0.003717
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۵.۶۵ ت
Jun 04, 2024
$0.003993
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۴.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.003987
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۹.۴۶ ت
May 29, 2024
$0.004101
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۷.۲۴ ت
May 26, 2024
$0.003970
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۰.۴۸ ت
May 23, 2024
$0.003662
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲.۱۹ ت
May 20, 2024
$0.003909
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۲.۶۳ ت
May 17, 2024
$0.003803
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۶.۱۳ ت
May 14, 2024
$0.003817
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۸.۹۴ ت
May 11, 2024
$0.003736
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۸.۹۰ ت
May 08, 2024
$0.003396
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۳.۵۴ ت
May 05, 2024
$0.003331
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۵.۵۸ ت
May 02, 2024
$0.003003
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۶.۲۰ ت
Apr 29, 2024
$0.003552
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۹.۰۳ ت
Apr 26, 2024
$0.003437
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۶.۹۸ ت
Apr 23, 2024
$0.003625
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۴.۷۰ ت
Apr 20, 2024
$0.003227
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۴.۲۲ ت
Apr 17, 2024
$0.003218
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۵.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.002961
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۴.۲۶ ت
Apr 11, 2024
$0.004066
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۹.۹۸ ت
Apr 08, 2024
$0.004225
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۸.۳۶ ت
Apr 05, 2024
$0.004909
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۷.۳۲ ت
Apr 02, 2024
$0.005190
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۲.۳۳ ت
Mar 30, 2024
$0.005035
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۵.۸۵ ت
Mar 27, 2024
$0.005618
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۴.۷۰ ت
Mar 24, 2024
$0.005235
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۵.۸۱ ت
Mar 21, 2024
$0.004336
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۷.۲۳ ت
Mar 18, 2024
$0.005258
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۱.۶۴ ت
Mar 15, 2024
$0.006187
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۲.۴۲ ت
Mar 12, 2024
$0.006580
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۲.۵۰ ت
Mar 09, 2024
$0.005395
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۹.۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.007377
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۴.۱۴ ت
Mar 03, 2024
$0.003781
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۸.۵۲ ت
Feb 29, 2024
$0.003569
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۳.۹۶ ت
Feb 26, 2024
$0.003731

افزودن تراکنش

BoringDAO

BORING

  • BORING
  • IRT
  • USD