تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت بونک از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000026
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000028
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000024
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000022
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000026
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000023
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000023
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000020
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000025
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000022
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000022
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000021
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000021
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000020
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۲۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000021
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۲۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000021
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Jun 17, 2024
$0.000025
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jun 15, 2024
$0.000024
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000028
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۰ ت
Jun 11, 2024
$0.000027
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000027
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000031
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jun 05, 2024
$0.000033
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
Jun 03, 2024
$0.000031
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000034
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
May 30, 2024
$0.000036
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۲۵ ت
May 28, 2024
$0.000039
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
May 26, 2024
$0.000034
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
May 24, 2024
$0.000035
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
May 22, 2024
$0.000032
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
May 20, 2024
$0.000025
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
May 18, 2024
$0.000024
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
May 16, 2024
$0.000024
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
May 14, 2024
$0.000023
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۳۹ ت
May 12, 2024
$0.000022
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۵۰ ت
May 10, 2024
$0.000024
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
May 08, 2024
$0.000023
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۶۰ ت
May 06, 2024
$0.000026
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۶۷ ت
May 04, 2024
$0.000027
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
May 02, 2024
$0.000022
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Apr 30, 2024
$0.000025
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
Apr 28, 2024
$0.000024
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000026
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۶۰ ت
Apr 24, 2024
$0.000024
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
Apr 22, 2024
$0.000020
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۸۶۲۳۱ ت
Apr 20, 2024
$0.000014
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۳۵۰۹۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000013
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۹۰۱۸۰ ت
Apr 16, 2024
$0.000014
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000015
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Apr 12, 2024
$0.000021