تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BNB48 Club Token از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۹۸۶,۰۷۳.۹۷ ت
Jul 23, 2024
$16.98
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴۱,۴۸۸.۱۰ ت
Jul 21, 2024
$16.41
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۰۷,۹۷۱.۷۷ ت
Jul 19, 2024
$15.69
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۲۵,۰۵۵.۱۸ ت
Jul 17, 2024
$15.94
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۶۷,۲۱۳.۹۴ ت
Jul 15, 2024
$14.82
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۷۰,۳۶۳.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$14.88
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵۶,۰۰۰.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$14.57
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۴۳,۳۳۴.۱۷ ت
Jul 09, 2024
$14.15
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۶۹,۳۰۵.۳۶ ت
Jul 07, 2024
$14.34
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۲۵,۲۹۵.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$14.94
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۵,۴۸۵.۹۵ ت
Jul 03, 2024
$17.44
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۹۸,۳۷۶.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$17.71
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۹,۳۷۴.۵۷ ت
Jun 29, 2024
$17.29
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۸,۶۶۹.۰۲ ت
Jun 27, 2024
$17.37
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۵۴,۵۹۷.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$17.21
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۳,۰۱۰.۱۱ ت
Jun 23, 2024
$17.94
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۸۷,۴۸۲.۱۶ ت
Jun 21, 2024
$18.29
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۸,۹۵۷.۸۶ ت
Jun 19, 2024
$18.21
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۹۱,۱۹۰.۱۶ ت
Jun 17, 2024
$20.29
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۶۵,۳۲۸.۶۵ ت
Jun 15, 2024
$19.69
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۲۸,۹۴۴.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$20.83
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۹۵,۶۴۸.۴۹ ت
Jun 11, 2024
$21.83
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۲,۷۱۶.۰۵ ت
Jun 09, 2024
$22.89
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۰۲,۳۷۰.۶۶ ت
Jun 07, 2024
$23.87
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۳۱,۴۵۰.۹۴ ت
Jun 05, 2024
$21.09
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۴,۸۸۰.۳۲ ت
Jun 03, 2024
$18.50
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۸,۴۵۲.۳۷ ت
Jun 01, 2024
$18.65
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۸۰,۹۴۲.۴۱ ت
May 30, 2024
$18.46
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۳,۵۵۸.۹۱ ت
May 28, 2024
$18.94
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۸۹,۹۲۲.۹۵ ت
May 26, 2024
$19.04
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۶۳,۷۲۵.۰۳ ت
May 24, 2024
$18.27
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۶۱,۸۷۱.۹۵ ت
May 22, 2024
$18.61
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۸,۴۹۴.۳۲ ت
May 20, 2024
$15.46
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۴,۴۱۳.۲۰ ت
May 18, 2024
$15.02
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۹,۸۷۲.۸۶ ت
May 16, 2024
$14.97
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹۹,۳۸۸.۰۹ ت
May 14, 2024
$15.18
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲۴,۹۰۱.۹۵ ت
May 12, 2024
$15.20
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳۵,۳۶۷.۵۵ ت
May 10, 2024
$15.28
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۹,۱۷۳.۵۲ ت
May 08, 2024
$14.94
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹۷,۶۴۸.۱۸ ت
May 06, 2024
$14.75
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۷,۶۶۸.۱۱ ت
May 04, 2024
$14.87
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۵۸,۳۵۱.۰۴ ت
May 02, 2024
$13.89
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۰۹,۹۳۱.۵۳ ت
Apr 30, 2024
$16.40
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۲,۸۳۸.۶۰ ت
Apr 28, 2024
$16.62
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۱,۹۹۳.۹۱ ت
Apr 26, 2024
$17.13
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴۹,۴۸۹.۱۴ ت
Apr 24, 2024
$14.63
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۴,۰۸۲.۴۸ ت
Apr 22, 2024
$15.84
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۱,۹۰۴.۱۹ ت
Apr 20, 2024
$15.36
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۸۳,۱۶۶.۱۹ ت
Apr 18, 2024
$14.65
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۴۳,۸۸۷.۷۳ ت
Apr 16, 2024
$15.45

افزودن تراکنش

BNB48 Club Token

KOGE

  • KOGE
  • IRT
  • USD